T1423

Ladda ner som PDF

Agile Manager - ledarskap i en agil organisation

Agila (lättrörliga/smidiga) metoder omformar den befintliga organisationen. Riktningen går mot ökad rörlighet, ökad synlighet, ökat självstyre och ett gemensamt fokus på kundvärde. För att denna typ av förändring ska ske och fortlöpa kontinuerligt, krävs ett ledarskap som skapar rätt förutsättningar. På denna kurs sätts ledarens roll i fokus.

OBS! Denna kurs levereras ej på schemalagd bas, vi rekommenderar istället kursen T1426 Management 3.0

Målgrupp

Chefer/beslutsfattare/VD för små och stora organisationer där man arbetar med agila metoder. Du kan t ex vara linjechef för människor som arbetar i agila team, eller chef för en avdelning där man beställer leveranser från agila team

Förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper i agila metoder motsvarande Introduktion till agila metoder eller ScrumMaster (+certifiering)

Kursmaterial

Kursmaterialet är på engelska

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Du får lära dig

Efter kursen har du en ökad kunskap om vad som typiskt händer i organisationer som tillämpar agila arbetssätt: vid införande, under processens gång, samt hur det brukar se ut efter en tid. Med utgångspunkt i leanpionjären W. Edwards Deming 14 punkter för ledarskap i en lean kontext tittar vi på konkreta metoder för att hantera HR-frågor vid självstyrande team, relevanta skiftande mätetal, och hur vi ökar förutsägbarheten i en lättrörlig miljö.

Ur innehållet

- Förutsättningar för självstyre
- Stuprör eller motorväg - organisationsmodeller för lean och agilt
- Grupputveckling och individutveckling
- Flödesoptimering versus resursoptimering
- Tekniker för transparens
- Minimering av risker vid delegering
- Ständig förbättring och relevanta mätetal
- Inre motivatorer och rädslor

Du får lära dig

Efter kursen har du en ökad kunskap om vad som typiskt händer i organisationer som tillämpar agila arbetssätt: vid införande, under processens gång, samt hur det brukar se ut efter en tid. Med utgångspunkt i leanpionjären W. Edwards Deming 14 punkter för ledarskap i en lean kontext tittar vi på konkreta metoder för att hantera HR-frågor vid självstyrande team, relevanta skiftande mätetal, och hur vi ökar förutsägbarheten i en lättrörlig miljö.

Ur innehållet

- Förutsättningar för självstyre
- Stuprör eller motorväg - organisationsmodeller för lean och agilt
- Grupputveckling och individutveckling
- Flödesoptimering versus resursoptimering
- Tekniker för transparens
- Minimering av risker vid delegering
- Ständig förbättring och relevanta mätetal
- Inre motivatorer och rädslor

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: T1423
Längd: 1 dag
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.