M1812

Ladda ner som PDF

Agile People for Managers, HR and Teams

Agile People for Managers, HR and Teams

Workshopen är baserad på boken Agile People – A Radical Approach for HR & Managers (That Leads to Motivated Employees). Denna tvådagars workshop riktar sig mot dig som ledare, HR och i team!

Agile People är ett tankesätt som handlar om ett agilt arbetssätt, agila värderingar, principer och verktyg. Det handlar om ständig förbättring i en värld där allt förändras exponentiellt.

Målgrupp

Linjechefer, HR Business Partners / HR-specialister, Chefer från stödfunktioner (t ex IT, HR, marknad och finans), Konsultchefer, Ledningsgrupper, Konsulter och fler

Workshopprogram

 • Introduktion till det agila tillvägagångssättet
 • När det är lämpligt att använda agila verktyg och principer
 • Vad kännetecknar det agila tankesättet och de agila värderingarna?
 • Hur ger vi människor förutsättningar för att prestera bra?
 • Hur kan vi anpassa arbetet för att skapa maximalt värde i en agil organisation?
 • Hur ska HR / ledarskapsprocesser som rekrytering, kompetensutveckling, lön, prestationsutvärdering och belöningar se ut?
 • Hur kan vi få människor att ta ansvar och känna ägande för sitt arbete när alla i organisationen behöver leda?
 • Hur kan vi använda agila verktyg som Scrum och Kanban?
 • Hur är det agila tillvägagångssättet relaterat till Lean and Systemtänkande?
 • Vilka är de specifika färdigheter som vi behöver använda för att driva en agil transformation med ett mänskligt fokus?

Fokus

Individuellt (JAG) Att känna mig själv och varför jag gör det jag gör

 • Reiss Motivationsprofil (RMP) visar dina djupa värderingar och motiv och bidrar till en djupare förståelse av dig själv, ditt självledarskap och varför du gör det du gör…

Team (VI) Hur man snabbare går från att ... Läs mer

Workshopprogram

 • Introduktion till det agila tillvägagångssättet
 • När det är lämpligt att använda agila verktyg och principer
 • Vad kännetecknar det agila tankesättet och de agila värderingarna?
 • Hur ger vi människor förutsättningar för att prestera bra?
 • Hur kan vi anpassa arbetet för att skapa maximalt värde i en agil organisation?
 • Hur ska HR / ledarskapsprocesser som rekrytering, kompetensutveckling, lön, prestationsutvärdering och belöningar se ut?
 • Hur kan vi få människor att ta ansvar och känna ägande för sitt arbete när alla i organisationen behöver leda?
 • Hur kan vi använda agila verktyg som Scrum och Kanban?
 • Hur är det agila tillvägagångssättet relaterat till Lean and Systemtänkande?
 • Vilka är de specifika färdigheter som vi behöver använda för att driva en agil transformation med ett mänskligt fokus?

Fokus

Individuellt (JAG) Att känna mig själv och varför jag gör det jag gör

 • Reiss Motivationsprofil (RMP) visar dina djupa värderingar och motiv och bidrar till en djupare förståelse av dig själv, ditt självledarskap och varför du gör det du gör…

Team (VI) Hur man snabbare går från att vara ett omoget till ett högpresterande team

 • Hur man utvecklar team till att växa så att de blir oberoende och starka nog att ta egna beslut och avlasta chefen

Organisation (ALLA) Hur balanserar man en agil kultur med en agil struktur?

 • Hur arbetar man för att förändra beteenden som bidrar till ett agilt tankesätt och en agil kultur?

Vilka lärandemål kan jag förvänta mig?

Hur vi kan stödja en smidig organisationstransformation
Du lär dig att bedöma den nuvarande organisationsstrukturen och får idéer kring hur man skapar en ny struktur som möjliggör rörlighet i verksamheten, maximerar kommunikation och samarbete inom och mellan team och möjliggör flödet av värde.

Så här sätter du mål och hanterar prestation på ett nytt sätt
Du lär dig att utvärdera nuvarande praxis för prestationshantering och identifiera sätt att införa agilt tänkande för att förbättra prestation, ägarskap och tillväxt genom nya målsättningsverktyg som Objectives and Key Results (OKR:s).

Hur löner och förmåner hanteras i en agil organisation
Du lär dig att beskriva och jämföra traditionella incitamentsstrukturer med agil-vänliga strukturer och diskutera fördelarna och nackdelarna med varje metod och förklara hur du kan tillämpa dem i din miljö.

Hur man utvecklar en modell för roller på ett mer flexibelt sätt
Du lär dig att bygga nya färdigheter som möjliggör tvärfunktionella team baserade på T-formade människor.

Medarbetarengagemang och motivation på ett smidigt sätt

Vi kommer att rekommendera motivationsverktyg som tillämpas i olika sammanhang och beskriva hur den traditionella medarbetarundersökningen behöver förändras när vi arbetar med en agil värdestruktur.

Rekrytering  och kandidatupplevelse
Vi kommer att visa hur du kan skapa en design- och sourcing-strategi som kan användas för att hitta och förvärva "rätt" människor för att stödja organisationens tillväxt genom att inkludera värderingar, kultur, mångfald och samarbete i anställningsbeslutet.

Möjliggöra och stödja Agilt lärande
Vi kommer att föreslå sätt att möjliggöra och stödja en ny inställning till lärande som stöttar övergången från fokus på brister till fokus på utveckling av nya kompetenser, förmågor och kontinuerlig förbättring.

Varför den agila filosofin/inställningen är allas ansvar
Vi visar hur man utformar de medarbetarelement som behövs för att stötta en organisatorisk, agil omvandling och diskutera skillnaden mellan ägandeskap och ansvar.

De nödvändiga förändringarna i alla funktioner

Du kommer att reflektera över hur behovet av affärsmässig rörlighet påverkar din funktion och organisation och hur det påverkar lagmedlemmarnas roller och beteenden.

Praktiska verktyg, mallar och övningar

Du lär dig hur du kan arbeta med smidiga verktyg och metoder, till exempel med Kanban, Sprintar, Scrum och Retrospektiv för att öka människors arbetsglädje och prestation. Workshopen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi presenterar en rad verktyg.

Känner du igen dig I något av följande påståenden?

“Vi måste vara konkurrenskraftiga och ständigt förbättra förutsättningar för att kunna skapa en bättre produkt/tjänst/service och skapa mer nytta/värde för våra kunder!”

“Vi har insett att nöjda människor är en viktig faktor för ökat engagemang och behöver nya praktiska verktyg och idéer för vårt kontinuerliga förbättringsarbete"

“Vi arbetar redan enligt agila principer inom vissa delar av vår organisation, men inte i andra och vi upplever att detta har skapat en konflikt i vår organisationsstruktur"

"Vi måste skapa en större synlighet för vår vision och klargöra hur vi förväntar oss att vår verksamhet ska realisera vår strategi"

"Vi behöver praktiska verktyg som hjälper oss att arbeta tillsammans mellan olika avdelningar, utan att skapa suboptimering och konkurrens”

"Vår ledarskapsfilosofi är inte modern och vi måste hitta andra sätt än morötter och piskor för ledare att motivera medarbetare att prestera och må bra"

"Vi behöver inspiration att börja använda nya verktyg och principer som kan hjälpa oss att ständigt förändras och förbättras snabbt”

Om ja, då är det här en workshop för dig!

Workshopledare: Pia-Maria Thorén

Pia-Maria ThorénPia-Maria Thorén, har 25 års konsulterfarenhet från stora svenska och internationella företag inom HR, ledarskap och organisation. Hon är grundare av företaget GreenBullet och det globala nätverket Agile People.

Hon är också författare till boken  Agile People – A Radical Approach for HR and Managers (That Leads to Motivated Employees)

Som konsult har Pia-Maria arbetat med många av Sveriges största företag och föreläser regelbundet vid konferenser och vid olika typer av nätverk.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: M1812
Längd: 2 dagar
Pris exkl moms: 14 900 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
17 mar-18 mar
Boka nu!
4 jun-5 jun
Boka nu!
Göteborg
17 mar-18 mar
Boka nu!
4 jun-5 jun
Boka nu!

Tipsa