M1811

Ladda ner som PDF

Att leda en Agil organisation

Kanske har era team redan arbetat ett tag med Scrum, eller har ni börjat med storskaliga ramverk som t.ex. SAFe och du själv kanske gått utbildning i Management 3.0. Men ändå finns det något som hindrar effektiviteten och resultaten uteblir.

Den här utbildningen tar ett övergripande helhetsgrepp om vad det innebär att vara agil – på riktigt. Nu räcker det inte att utvecklingsteamen jobbar enligt agila metoder och att chefen har gått en agil ledarskapskurs. Hela organisationen måste ställa om och bli den möjliggörare den behöver vara, och det involverar alla avdelningar och funktioner, från sälj till underhåll!

Målgrupp

Ledningsgrupper, VD och Styrelser som vill få en förståelse för hur agila principer behöver få genomslag i hela organisationen för att uppnå effekt, och hur man med hjälp av dessa kan lyckas med leveranser, bli attraktiv som arbetsgivare, möjliggöra kontinuerligt lärande och inte minst – att överleva.

Förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande förståelse kring Agila metoder som tex Scrum, Kanban och Lean. Deltagarna kan ha olika längd av praktiskt erfarenhet. Fokus är att väva samman alla erfarenheter och få ett gemensamt syn- och arbetssätt i hela organisationen!

Ur kursinnehållet:

- Att finnas till och vara relevant även i morgon

- Agila & lean principer och värderingar

Värdeflöden i organisationen

- Visualisering av värdeflöden

- Den omgivande stöttande organisationen

- Säljaren, möjliggörare eller hot

- Agila kontrakt

- Att fokusera på effektmål och ta sig dit

- Prioriteringar

- Kortsiktigt vs långsiktigt fokus

- Agil roadmap

Viktiga möjliggörare

- Skapa engagemang och motivation

- Mätvärden som hjälper och stjälper

- Beteenden som hjälper och stjälper

- Drivkrafter i organisationen

- Kontinuerligt förbättringsarbete

Om kursledaren

Tina SjöstrandTina Sjöstrand har lång erfarenhet från den svenska IT-branschen med uppdrag hos Framfab, Volvo, Wipcore med flera kända uppdragsgivare. Kombinerat med detta har hon en lika djup erfarenhet från yrkesutbildningssektorn vilket kombinerar teknisk kunskap med pedagogik. Tinas sanna passion för människor, organisationer och ledarskap är kärnan i hennes arbete. Principerna och värdena inom Agile och Lean kännetecknar allt hon gör.

Huvudsakliga kompetensområden:
● Agil Projekt- & Programhantering
● Organisationstransformation
● Coacha team, ledare och individer
● Workshopfacilitator

Ur kursinnehållet:

- Att finnas till och vara relevant även i morgon

- Agila & lean principer och värderingar

Värdeflöden i organisationen

- Visualisering av värdeflöden

- Den omgivande stöttande organisationen

- Säljaren, möjliggörare eller hot

- Agila kontrakt

- Att fokusera på effektmål och ta sig dit

- Prioriteringar

- Kortsiktigt vs långsiktigt fokus

- Agil roadmap

Viktiga möjliggörare

- Skapa engagemang och motivation

- Mätvärden som hjälper och stjälper

- Beteenden som hjälper och stjälper

- Drivkrafter i organisationen

- Kontinuerligt förbättringsarbete

Om kursledaren

Tina SjöstrandTina Sjöstrand har lång erfarenhet från den svenska IT-branschen med uppdrag hos Framfab, Volvo, Wipcore med flera kända uppdragsgivare. Kombinerat med detta har hon en lika djup erfarenhet från yrkesutbildningssektorn vilket kombinerar teknisk kunskap med pedagogik. Tinas sanna passion för människor, organisationer och ledarskap är kärnan i hennes arbete. Principerna och värdena inom Agile och Lean kännetecknar allt hon gör.

Huvudsakliga kompetensområden:
● Agil Projekt- & Programhantering
● Organisationstransformation
● Coacha team, ledare och individer
● Workshopfacilitator

Kursfakta

Kurs-ID: M1811
Längd: 1 dag
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.