M1715

Ladda ner som PDF

DevOps for Management

IT har gått från att vara en stödfunktion för att kunna göra affärer och producera affärsnytta till att vara produkten och affärsnyttan. Detta gör att vi måste förbättra våra processer och samarbeten så att vi kan ägna mer tid åt att producera affärsnytta och mindre tid till annat. Här kommer DevOps in.

Är er grupp eller organisation redo att ta steget till DevOps? Med lärarens tidigare erfarenhet av att ha infört DevOps i flera organisationer och grupper går vi igenom erfarenheter, fallgropar och tips från verkliga livet på hur vi lyckas med införande av DevOps.

Målgrupp

● Kursen riktar sig till dig som ledare för en grupp eller organisation.

Förkunskaper

Inga, men det är en fördel om du känner till Agila metoder.

Kursmaterial

Kursmaterial finns på både engelska och svenska.

Informator Training Cloud

Vår utbildningsportal stöttar dig genom hela utbildningen. Portalen är tidsbesparande och utformad för att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning - som leder till bättre resultat och större kunskapstillämpning efter kursen. Läs mer här >

Mål

Målet med kursen är att kursdeltagaren ska känna sig mogen att ta införa DevOps och veta vad det innebär för medarbetare i er organisation.

I kursen går vi igenom många vanliga ledningsfrågor:

 • Vad är DevOps och varför DevOps?
 • Vilka roller i ett utvecklingsteam förändras?
 • Hur påverkar DevOps organisationen?
 • Går det att införa DevOps i mer mogna organisationer?

Vi går igenom hur DevOps tar vid efter efter Agila metoder som Scrum.

Utöver en introduktion och en överblick i DevOps går vi även igen vad som händer i organisationen och i de enskilda grupperna som går över till DevOps.

Management 3.0
För att lyckas med införande av DevOps krävs tydliga mandat. Därför går vi kort igenom grunderna för Management 3.0 och hur det underlättar övergången till DevOps.

Kursledare
Olle Hellman är en ledande DevOps utbildare och föreläsare med stor erfarenhet av implementation av automation och DevOps. Olle har jobbat med DevOps i små och stora organisationer både statliga och privata. Olles har en bakgrund med 17 år i IT-branschenmed erfarenhet som systemutvecklare, arkitekt, systemförvaltare, föreläsare, utbildare och DevOps-ingenjör.
Läs mer

Mål

Målet med kursen är att kursdeltagaren ska känna sig mogen att ta införa DevOps och veta vad det innebär för medarbetare i er organisation.

I kursen går vi igenom många vanliga ledningsfrågor:

 • Vad är DevOps och varför DevOps?
 • Vilka roller i ett utvecklingsteam förändras?
 • Hur påverkar DevOps organisationen?
 • Går det att införa DevOps i mer mogna organisationer?

Vi går igenom hur DevOps tar vid efter efter Agila metoder som Scrum.

Utöver en introduktion och en överblick i DevOps går vi även igen vad som händer i organisationen och i de enskilda grupperna som går över till DevOps.

Management 3.0
För att lyckas med införande av DevOps krävs tydliga mandat. Därför går vi kort igenom grunderna för Management 3.0 och hur det underlättar övergången till DevOps.

Kursledare
Olle Hellman är en ledande DevOps utbildare och föreläsare med stor erfarenhet av implementation av automation och DevOps. Olle har jobbat med DevOps i små och stora organisationer både statliga och privata. Olles har en bakgrund med 17 år i IT-branschenmed erfarenhet som systemutvecklare, arkitekt, systemförvaltare, föreläsare, utbildare och DevOps-ingenjör.

Kursöversikt

Introduktion till DevOps

 • Bakgrund
 • Problem
 • Principer

DevOps

 • Mätvärden
 • Automatisering
 • Spårbarhet
 • Funktions-flaggor

Rollförändringar

 • Test
 • Utveckling
 • Drift
 • Ledning

Organisationen

 • Behövs förändringar?
 • DevOps team?

Övningar

 • Hur relaterar jag DevOps till min organisation?
 • Hur mogen är organisationen för de olika delarna i DevOps

Management 3.0

 • Introduktion
 • Huvudteman

 

 

Kursfakta

Kurs-ID: M1715
Längd: 1 dag
Pris exkl moms: 10 950 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
Göteborg
Malmö

Tipsa