M1851

Ladda ner som PDF

Lean-Agil Budgetering

Lean-agil budgetering är en utbildning för personer med ansvar eller inflytande över programvaruproducerande företags planering och/eller uppföljning av utvecklingskostnader.

Vi vänder oss till:
- företag som redan tagit steg mot ett agilt arbetssätt, och kanske upplever att det gamla sättet att hantera pengar, ofta baserat på projektbudgetar, inte längre fungerar lika bra

- företag som inte ännu påbörjat sin agila transformation, men som är nyfikna på om/hur man kan göra företaget ännu mer agilt, både inom utveckling, och hanteringen runt omkring

Vi tittar bl.a. på hur man inom storskalig lean-agil verksamhet rekommenderar att man lägger upp (eller förändrar) sin ekonomiska struktur för att så bra som möjligt matcha en utvecklingsorganisation som ges stora befogenheter under stort ansvar.

Kursen bedrivs under en heldag.

Målgrupp

Personer med ansvar eller inflytande över de ekonomiska aspekterna av sitt företags planering och/eller uppföljning av utvecklingskostnader, inom mjukvaruproducerande företag.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap och förståelse för lean resp. agil programvaruutveckling.

Syftet med utbildningen är att:
- skapa en förståelse för hur och varför det sätt att planera och följa upp ekonomin, som ofta ses som självklar inom traditionell utveckling, plötsligt kan ha stor negativa påverkan på organisationer som övergått till ett lean-agilt arbetssätt

- beskriva, diskutera och motivera alternativa sätt att hantera bl.a. planering av ekonomi, som inte bara kan fungera i samspel med lean-agil utveckling, utan dessutom göra att flera av målen med den lean-agila utvecklingen uppnås i högre eller mycket högre omfattning

Kursen bygger på kunskap bl.a. hämtad ifrån storskalig lean-agil utveckling från ett stort antal företag inom ett brett spektrum av branscher, samt praktisk erfarenhet från både deltagare och kursledare, och väver ihop presentationer och övningar med öppna diskussioner.

Syftet med utbildningen är att:
- skapa en förståelse för hur och varför det sätt att planera och följa upp ekonomin, som ofta ses som självklar inom traditionell utveckling, plötsligt kan ha stor negativa påverkan på organisationer som övergått till ett lean-agilt arbetssätt

- beskriva, diskutera och motivera alternativa sätt att hantera bl.a. planering av ekonomi, som inte bara kan fungera i samspel med lean-agil utveckling, utan dessutom göra att flera av målen med den lean-agila utvecklingen uppnås i högre eller mycket högre omfattning

Kursen bygger på kunskap bl.a. hämtad ifrån storskalig lean-agil utveckling från ett stort antal företag inom ett brett spektrum av branscher, samt praktisk erfarenhet från både deltagare och kursledare, och väver ihop presentationer och övningar med öppna diskussioner.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: M1851
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.