M1852

Ladda ner som PDF

Ledarskap för agila förändringsledare

Ledarskap för agila förändringsledare är en utbildning för nyckelpersoner som driver förändringar inom organisationer mot ett lean-agilt arbetssätt.

Med hjälp av det kraftfulla globala ledarskapskonceptet Leda, Styra, Coacha, kombinerat med lean-agila principer och värderingar, lär vi oss att skapa förutsättningar för transformation av affärsprocesser, utvecklingsprocesser, individer och team.

Kursen bedrivs två plus en dag med ungefär en månads mellanrum. 

Hela kursen bygger på praktiska exempel och övningar där dina egna färdigheter byggs upp. Öppna diskussioner är också en vital del. Kursen har två tillfällen där du får möjlighet att praktisera dina kunskaper mellan tillfällena.

Målgrupp

Ledare och förändringsledare i organisationer som påbörjat eller planerat en lean-agil transformation.

Förkunskaper

Erfarenhet som agil coach, ledare eller chef. Grundläggande kunskap om lean-agilt arbetssätt.

LÄROMÅL
För att kunna planera, leda och lyckas med an lean-agil transformation i en organisation:
➢ Förstå och applicera lean-agila värderingar och principer
➢ Utveckla ditt lean-agila ledarskap
➢ Sätta riktningen och ramverket
➢ Frigöra teamets potential
➢ Utveckla individers kapacitet
➢ Utveckla förmågan att ta kommandot, vara lyssnande och ta ställning.
➢ Metoder och verktyg att hantera besvärliga beteenden och attityder
➢ Transformera motstånd till utveckling

INNEHÅLL
➢ Agila principer och värderingar
➢ Lean principer och värderingar
➢ Det globala ledarskapskonceptet Styra, Leda, Coacha.
➢ Principer för individuell- och team-transformation av synsätt, attityder och beteenden.
➢ Ledarplattformen

 

LÄROMÅL
För att kunna planera, leda och lyckas med an lean-agil transformation i en organisation:
➢ Förstå och applicera lean-agila värderingar och principer
➢ Utveckla ditt lean-agila ledarskap
➢ Sätta riktningen och ramverket
➢ Frigöra teamets potential
➢ Utveckla individers kapacitet
➢ Utveckla förmågan att ta kommandot, vara lyssnande och ta ställning.
➢ Metoder och verktyg att hantera besvärliga beteenden och attityder
➢ Transformera motstånd till utveckling

INNEHÅLL
➢ Agila principer och värderingar
➢ Lean principer och värderingar
➢ Det globala ledarskapskonceptet Styra, Leda, Coacha.
➢ Principer för individuell- och team-transformation av synsätt, attityder och beteenden.
➢ Ledarplattformen

 

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: M1852
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.