T1427

Ladda ner som PDF

Introduktion till Lean

Kursen Introduktion till Lean har utgått ifrån Informators kurssortiment. Vi rekommenderar att istället titta på T1420 Introduktion till Agila metoder - Lean, Scrum & Kanban som ger en bredare bild av området!

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som skall införa lean alternativt behöver information kring ett eventuellt införande.

Förkunskaper

Kursen kräver inga förkunskaper inom LEAN

Kursmaterial

Arbetsmaterial på svenska samt referensboken "Detta är lean" av Niklas Modig och Pär Åhlström

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Under en dag får du en introduktion till Lean som arbetssätt i en organisations förändringsarbete. Vi går igenom grundidéerna och filosofin bakom, vanliga metoder och verktyg och vilka möjligheter som Lean kan ge.

Syfte

Ge ökad kunskap och inspiration att arbeta med Lean. Lean är i grunden ett förhållningssätt med fokus på att skapa värde för kunderna genom väl fungerande flöden, eliminera slöserier och inte minst arbeta med ständiga förbättringar. Det handlar inte om att arbeta snabbare utan smartare!

Inom Lean finns ett antal metoder för att driva organisationens förändringsarbete. Vi kommer att gå igenom de mest använda under kursen.

Mål

Organisationen/deltagarna har fått en ökad förståelse för vad Lean är och hur det kan bidra till verksamhetens utveckling samt arbetsgången vid implementation.

Organisationen/deltagarna har fått inspiration och självförtroende att bidra till utvecklingen av egen enhet.

Innehåll

 • Introduktion - Förväntningar, syfte och önskat utfall
 • Vad är Lean - Bakgrund och historik
 • Leanfilosofin - Grundläggande principer och värderingar
 • Systemtänkande – se till helheten
 • Värdeskapande flöden... Läs mer

Under en dag får du en introduktion till Lean som arbetssätt i en organisations förändringsarbete. Vi går igenom grundidéerna och filosofin bakom, vanliga metoder och verktyg och vilka möjligheter som Lean kan ge.

Syfte

Ge ökad kunskap och inspiration att arbeta med Lean. Lean är i grunden ett förhållningssätt med fokus på att skapa värde för kunderna genom väl fungerande flöden, eliminera slöserier och inte minst arbeta med ständiga förbättringar. Det handlar inte om att arbeta snabbare utan smartare!

Inom Lean finns ett antal metoder för att driva organisationens förändringsarbete. Vi kommer att gå igenom de mest använda under kursen.

Mål

Organisationen/deltagarna har fått en ökad förståelse för vad Lean är och hur det kan bidra till verksamhetens utveckling samt arbetsgången vid implementation.

Organisationen/deltagarna har fått inspiration och självförtroende att bidra till utvecklingen av egen enhet.

Innehåll

 • Introduktion - Förväntningar, syfte och önskat utfall
 • Vad är Lean - Bakgrund och historik
 • Leanfilosofin - Grundläggande principer och värderingar
 • Systemtänkande – se till helheten
 • Värdeskapande flöden och slöserier
 • Driva förbättringsarbete med PDCA och A3-metoden
 • Lean-verktyg exvis ”5 varför”, Kanban, 5S
 • Lean Management
 • Införa Lean i organisationen - Framgångsfaktorer och fallgropar
 • Sammanfattning och utvärdering

I kursen varvas teori, övningar och erfarenhetsutbyte.

Kursfakta

Kurs-ID: T1427

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.