M1853

Ladda ner som PDF

SAFe® Workshop for Leadership Teams

Att implementera SAFe® i en stor organisation är en utmaning. Vår filosofi är att stötta organisationer att själva genomföra denna förändring. Vi tror starkt på att en förändring måste komma från organisationen själv, och de personer och individer som arbetar och verkar i och kring organisationen.

Vi kan göra detta i alla stadier i implementationen, från de allra tidigaste faserna när beslut om införande ännu inte är taget, till de förbättringar som kan krävas i en organisation med fullt implementerad Full SAFe®.

SAFe® är inte en färdig lösning som direkt passar in i alla organisationer och företag. SAFe® kan snarare ses som en verktygslåda som kan anpassas efter företagets specifika behov och ramar. Därför arbetar vi gärna långsiktigt för att på bästa sätt kunna stötta företaget mot uppsatta mål och visioner.

Med hjälp av workshop-formatet, professionell team-coachning och utmanande frågor tar vi fram potentialen och den kunskap och kompetens som finns i teamet som skall genomföra förändringen. Vi kan givetvis visa på hur andra löst liknande problem, berätta om hur SAFe är tänkt att fungera, men undviker starkt att rådgöra direkt hur just er SAFe-implementation skall se ut. Som vi brukar säga: ”det beror på”.

MÅL
Varje workshop börjar med en diskussion med beställaren. Vad är ditt mål? Vad är din vision med förändringen? Hur skulle en ideal utkomst efter workshopen se ut? Tillsammans definierar vi sen målet för workshopen och stämmer också av vilka mandat som workshopledarna har.
Vi kan i detta skede också komma överens om förberedelser som workshop-deltagarna bör göra. Det kan vara allt från egen utbildning till att ta fram underlag för workshopen.

FÖRBEREDELSER
Vi förbereder och planerar workshopen på hemmaplan så att den skall motsvara de förväntningar ni ställt på oss. Vi tar fram lämpliga övningar och arbetssätt att använda på workshopen. Vi gör en agenda.

GENOMFÖRANDE
Workshopen genomförs med målgruppen. Workshopen kan kombineras med smärre utbildningsinsatser om sådant behov har upptäckts, men består oftast av övningar, diskussioner och frågeställningar som leder mot slutmålet. Stor vikt läggs att leda workshopen mot slutmålet. Stor vikt läggs också på att få målgruppen att komma med svaren på frågorna. Allt genom professionell coaching-metodik där principen att svaret finns hos teamet... Läs mer

MÅL
Varje workshop börjar med en diskussion med beställaren. Vad är ditt mål? Vad är din vision med förändringen? Hur skulle en ideal utkomst efter workshopen se ut? Tillsammans definierar vi sen målet för workshopen och stämmer också av vilka mandat som workshopledarna har.
Vi kan i detta skede också komma överens om förberedelser som workshop-deltagarna bör göra. Det kan vara allt från egen utbildning till att ta fram underlag för workshopen.

FÖRBEREDELSER
Vi förbereder och planerar workshopen på hemmaplan så att den skall motsvara de förväntningar ni ställt på oss. Vi tar fram lämpliga övningar och arbetssätt att använda på workshopen. Vi gör en agenda.

GENOMFÖRANDE
Workshopen genomförs med målgruppen. Workshopen kan kombineras med smärre utbildningsinsatser om sådant behov har upptäckts, men består oftast av övningar, diskussioner och frågeställningar som leder mot slutmålet. Stor vikt läggs att leda workshopen mot slutmålet. Stor vikt läggs också på att få målgruppen att komma med svaren på frågorna. Allt genom professionell coaching-metodik där principen att svaret finns hos teamet är genomsyrande. Längden på workshopen beror givetvis på slutmålet och kan variera mellan en halv dag till två dagar. Vi leder helst workshopen med två coacher då detta ger bäst dynamik.

UPPFÖLJNING
En överenskommen tid efter workshopen genomförs en uppföljning. Antingen enbart med beställaren eller med hela målgruppen. Syftet med uppföljning är att säkerställa att målet med workshopen uppfyllts.

FRÅGESTÄLLNINGAR
Ett axplock på frågeställningar inför en workshop kan vara:
➢ Hur når vi ”tipping point”?
➢ Vad är egentligen vårt mål med SAFe?
➢ Hur skall vi utbilda våra medarbetare i SAFe?
➢ Hur skall vi definiera våra värdeströmmar?
➢ Hur skall vi organisera våra agila release-tåg?
➢ Vad gör vi med roller som blir över i vår gamla organisation?
➢ Hur skall vi besätta våra (nya) roller?
➢ Hur skapar vi en backlog?
➢ Hur löser vi problem A, B och C som teamen upplever?

SLUTLIGEN
Vad hindrar dig egentligen från att locka fram potentialen i dina medarbetare med en SAFe-workshop?

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: M1853
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.