Amazon - AWS

Informator Utbildning är officiell utbildningspartner till Amazon. Som Amazon Web Services (AWS) Authorised Training Partner levererar Informator auktoriserade utbildningar med erfarna lärare och säkrar er kompetenshöjning inom molntjänster.

Våra kurser riktar sig till dig som är lösningsarkitekt, systemoperatör, utvecklare och dyl. med fokus att designa, utveckla och administrera effektiva och säkra applikationer i AWS. Hos oss lär du dig allt om områden, tekniker och molntjänster som S3, EC2, Glacier, AWS CloudFront, Elastic Beanstalk, AWS OpsWorks och CloudWatch. 

Vi erbjuder kurser för dig på plats i våra kurscenter och företagsutbildningar i er egen miljö. Det finns även möjlighet till distansutbildning via Amazon eller vår partner QA i Storbritannien.

Utbildning för dig, på dina villkor!

Kurser inom AWS Introduktion

AWS Business Essentials


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS001 Datum: 25 nov, 5 dec, 17 mar
Läs mer och boka >

In this course, you will learn the benefits of cloud computing and how a cloud strategy can help you meet your business objectives. This course explores the advantages of cloud computing for your business and the fundamentals of AWS, including financial benefits. This course also introduces compliance and security concepts to help you consider the AWS platform within your cloud computing strategy.

Läs mer

AWS Technical Essentials


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS002 Datum: 26 nov, 6 dec, 20 jan, 3 mar - Fler...
Läs mer och boka >

In this introductory course, you will learn about AWS products, services, and common solutions. You will learn the fundamentals of identifying AWS services so that you can make informed decisions about IT solutions based on your business requirements.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Architect - AWS Training

Architecting on AWS


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS003 Datum: 9 dec, 12 feb, 15 apr
Läs mer och boka >

In this course, you will learn the fundamentals of building IT infrastructure on the AWS platform. You will learn how to optimize the AWS Cloud by understanding AWS services and how they fit into cloud-based solutions. You will explore AWS Cloud best practices and design patterns to help you architect optimal IT solutions on AWS. You will also examine case studies that show how AWS customers have designed their infrastructures and the strategies and services they implemented. You will build and explore a variety of infrastructures through a guided, hands-on activity.

Läs mer

Advanced Architecting on AWS


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS004 Datum: 27 nov, 16 dec, 18 mar
Läs mer och boka >

In this course, you will build on concepts introduced in Architecting on AWS. You will learn how to build complex solutions that incorporate data services, governance, and security on the AWS platform. You will also learn about specialized AWS services, including AWS Direct Connect and AWS Storage Gateway, that support hybrid architecture, and you will learn about best practices for building scalable, elastic, secure, and highly available applications on AWS.

Läs mer

Big Data on AWS


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS008 Datum: 2 dec, 6 maj
Läs mer och boka >

In this course, you will learn about cloud-based Big Data solutions such as Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon Kinesis, and the rest of the AWS Big Data platform. We will show you how to use Amazon EMR to process data using the broad ecosystem of Hadoop tools like Hive and Hue. We will also teach you how to create Big Data environments, work with Amazon DynamoDB, Amazon Redshift, Amazon QuickSight, Amazon Athena, and Amazon Kinesis, and leverage best practices to design Big Data environments for security and cost-effectiveness.

Läs mer
Läs mer och boka >

In this intermediate course, you will learn how to efficiently use AWS security services to stay secure and compliant in the AWS cloud. We will focus on recommended security best practices that you can implement to enhance the security of your data and systems. We will explore security features of AWS key services, including compute, storage, networking, and database services. We will also consider common security control objectives and regulatory compliance standards and examine use cases for running regulated workloads on AWS across different verticals, globally. In this course, you will learn how to leverage AWS services and tools for automation and continuous monitoring—taking your security operations to the next level.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se


Distansutbildning som alternativ

QA TrainingFör dig som kan tänka dig att gå kursen på distans med en lärare som levererar kursen på engelska från ett klassrum i Storbritannien så kan du också gå motsvarande kurser via Informators brittiska partner QA.
Se datum och mer info nedan!

Kurser inom Amazon AWS QA

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se