Big Data & Analytics

Projektledarutbildning

Big Data är en process för att samla in, organisera och analysera stora datamängder, för att upptäcka mönster och annan nyttig information. Big Data kan hjälpa organisationer att bättre förstå information i data och kommer också att hjälpa till att identifiera de data som är viktigast för verksamheten och framtida affärsbeslut.

Informator kombinerar det bästa utbudet från våra områdesexperter med ledande kurser och program från partners som Microsoft och remoteutbildningar via Brittiska QA.

Kurser inom Big Data & Analytics

Analytics with Power BI


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1412BI Datum: 9 maj, 17 jun
Läs mer och boka >
9 maj GO!, 17 juni GO!
9 maj R, 17 juni R
Läs mer och boka >
21 maj
21 maj

Whether you’re just starting to keep an eye on ML, or are already adjusting your architecture to the current wave of AI, this course addresses several challenges most architects will be facing in an architectural landscape where ML is a fast-grower. The course is not tied to a particular vendor, language, framework, library, or environment.

Läs mer
Läs mer och boka >

I takt med att våra tjänster och produkter blir allt mer digitaliserade har data blivit den viktigaste tillgången för många organisationer. Trots detta är det få organisationer som använder sitt data fullt ut för att skapa mervärde för den egna organisationen och externa intressenter.

Denna kurs ger dig en förståelse för området öppna data och metoder för hur du på ett systematiskt sätt kan arbeta för tillgänggöra data på ett sätt som gagnar den egna organisationen och externa intressenter.

Läs mer
Läs mer och boka >

Deep Learning has in recent years revolutionized research in machine learning and led to AI receiving renewed attention. In this lecture you will learn how to get started and use artificial neural networks and other deep learning techniques. The course requires knowledge in programming, it is also an advantage with prior knowledge in data science.

Läs mer

Power Pivot för Excel - Kom igång


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: C1310 Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Power Pivot imponerade när det kom till Office 2010 och i Microsoft Excel 2013 och senare versioner får du än djupare integration av Power Pivots funktionalitet. 
Till exempel, kan du nu importera och relatera stora mängder data från flera källor direkt i Excel med hjälp av en ny inbyggd datamodell utan att behöva gå till Power Pivot-fönstret. Power Pivot tillhandahåller en miljö för än mer avancerad datamodellering och i denna utbildning lär vi dig mer hur just du kan dra nytta av detta.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Python

Python 3 - Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1418 Datum: 13 maj, 1 jul
Läs mer och boka >
13 maj R, 1 juli R
13 maj, 1 juli

This course gives you a fast and effective introduction to Python v3, regardless if it is your first programming language or if you already have experience with other languages like C, C++, C#, Java or similar.

Python is an open source (C & Python) portable scripting and general purpose high-level language with compilation/interpretation similar to that of Java (.pyc bytecode files). Python is more similar to plain English than most other programming languages, i.e Python provides for logical, readable and maintainable code.

Läs mer

Python 3 - Intermediate


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1405 Datum: 16 maj, 4 jul
Läs mer och boka >
16 maj GO!, 4 juli
16 maj R, 4 juli R

This course gives you an introduction to more advanced concepts in the Python language and starts where the course "Python programming" ends.

Läs mer

Python Fast Track


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1817 Datum: 29 apr, 26 jun
Läs mer och boka >

Python är ett interpreterande, objektorienterat, modulärt språk med stor flexibilitet. Syntaxen är enkel och språket är så kraftfullt att man kan utveckla stora projekt i Python.

Kursen börjar med en genomgång av de grundläggande aspekterna på Python. Vi går igenom några typiska användarfall som scriptning, objektorientering, wrapping med mera.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom SQL BI

Läs mer och boka >
20 maj
20 maj R

This 5-day instructor led course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to create a data warehouse with Microsoft® SQL Server® 2016 and with Azure SQL Data Warehouse, to implement ETL with SQL Server Integration Services, and to validate and cleanse data with SQL Server Data Quality Services and SQL Server Master Data Services.

Läs mer

Developing SQL Data Models


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20768 Kursen genomförs på förfrågan MOC On-Demand

Ska du bygga analytiska datamodeller i SQL Server 2016 Analysis Services, vare sig det är OLAP kuber eller tabulära modeller, och vill lära dig hur? Då är den här kursen rätt för dig. Under tre dagar så kommer du lära dig att komma igång, förstå skillnaderna mellan modeller, introduceras till frågespråken MDX och DAX samt lära dig hur du underhåller, utvecklar och driftsätter både tabulära och multidimensionella analytiska datamodeller med SQL Server Analysis Services

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se