M1612

Ladda ner som PDF

GDPR - grundkurs

Detta är grundkursen för dig som behöver ha koll på GDPR. Informator anordnar fler utbildningar på svenska inom GDPR 2018 (enkelt förklarat: den nya personuppgiftslagen (PuL) / dataskyddslagen antagen av EU 2016) med advokat Malin Edmar och hennes kollega Karl-Hugo Engdahl från Advokatfirman EdmarLaw AB. I denna kurs fördjupar vi oss tillsammans i de hetaste områdena och nya krav i och med den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Vill du redan nu lära dig mer kan du besöka portalen www.edmargdpr.se.

Juristerna redogör för vilka krav som dataskyddsförordningen ställer och de rekommendationer och tolkningar som gjorts. Därefter diskuterar gruppen gemensamt vilka åtgärder som behöver vidtas.

Målgrupp

Alla som har ett behov av att förstå hur man får använda personuppgifter samt hur dataskyddsförordningen kan komma att påverka bolaget eller organisationen. VD, ledningsgrupp, IT-ansvarig, projektledare, systemutvecklare, kravställare

Förkunskaper

Inga eller grundläggande kunskap om personuppgiftslagen.

Kursmaterial

Kursmaterialet är på svenska. Kursen hålls på svenska (Vi kan också erbjuda båda på engelska, om det efterfrågas).

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

VARFÖR SKA JAG GÅ DENNA KURS?

Datainspektionen har rätt att utfärda böter om lagen inte följs, även för personuppgiftsbiträden. Det är därför av yttersta vikt att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt och värna bland annat sina kunders integritet.

Dokumenterade rutiner och processer måste finnas på plats och följas, så att hanteringen av personuppgifter är korrekt. Både underleverantörer och kunder måste hållas informerade om sitt och ert ansvar enligt dataskyddsförordningen.

Det behöver ske en löpande kartläggning av personuppgifter som behandlas och lagras: Vilka personuppgifter hanteras, för vem, för vilket ändamål och med hjälp av vilka leverantörer?

Vi hjälper er att se GDPR som en möjlighet istället för en belastning. Då kan ni dessutom skapa både konkurrensfördelar och effektiva lösningar!

KURSINNEHÅLL

Under workshopen kommer vi bland annat gå igenom följande.

A. Analys av personuppgifter

B. Personuppgiftsbiträdet

  • Vad ska man tänka på enligt GDPR när man anlitar ett biträde eller själv är biträde?
  • Personuppgiftsbiträdesavtal
  • Löpande uppföljning med... Läs mer

VARFÖR SKA JAG GÅ DENNA KURS?

Datainspektionen har rätt att utfärda böter om lagen inte följs, även för personuppgiftsbiträden. Det är därför av yttersta vikt att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt och värna bland annat sina kunders integritet.

Dokumenterade rutiner och processer måste finnas på plats och följas, så att hanteringen av personuppgifter är korrekt. Både underleverantörer och kunder måste hållas informerade om sitt och ert ansvar enligt dataskyddsförordningen.

Det behöver ske en löpande kartläggning av personuppgifter som behandlas och lagras: Vilka personuppgifter hanteras, för vem, för vilket ändamål och med hjälp av vilka leverantörer?

Vi hjälper er att se GDPR som en möjlighet istället för en belastning. Då kan ni dessutom skapa både konkurrensfördelar och effektiva lösningar!

KURSINNEHÅLL

Under workshopen kommer vi bland annat gå igenom följande.

A. Analys av personuppgifter

B. Personuppgiftsbiträdet

  • Vad ska man tänka på enligt GDPR när man anlitar ett biträde eller själv är biträde?
  • Personuppgiftsbiträdesavtal
  • Löpande uppföljning med personuppgiftsbiträdet

C. Privacy by design och konsekvensbedömning

D. Dataskyddsombud

  • Vilka organisationer kommer behöva utse dataskyddsombud?
  • Vad bör man tänka på när man ska utse dataskyddsombud?
  • Dataskyddsombudets roll och arbetsuppgifter i organisationen enligt dataskyddsförordningen

E. Incidenthantering

F. Överföring av personuppgifter till tredje land

G. Data Protection Management Program

  • GDPR uppställer krav på dokumentation att förordningen uppfylls. Vi går igenom hur arbetet behöver dokumenteras.

Kursfakta

Kurs-ID: M1612
Längd: 3 Tim

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.