M1732

Ladda ner som PDF

GDPR - Privacy by Design

Informator anordnar en fördjupningskurs om GDPR för dig som redan känner till grunderna i GDPR och behöver djupdyka i förutsättningarna för utvecklingsarbetet. Det blir en heldagsworkshop med advokat Malin Edmar och hennes kollega Karl-Hugo Engdahl från Advokatfirman EdmarLaw AB.

Vill du redan nu lära dig mer kan du besöka portalen www.edmargdpr.se. Juristerna redogör för vilka krav som dataskyddsförordningen ställer och de rekommendationer och tolkningar som gjorts. Därefter diskuterar gruppen gemensamt vilka åtgärder som lämpligen vidtas.  

Målgrupp

Du som bedriver utvecklingsarbete antingen internt eller hos kunder och har ett behov av att förstå hur dataskyddsförordningen kommer påverka IT-miljön och utvecklingen av den. Utvecklare, IT-ansvarig, projektledare, systemutvecklare, kravställare.

Förkunskaper

Inga, eller grundläggande kunskap om personuppgiftslagen.

Kursmaterial

Kursmaterialet är på svenska. Kursen hålls på svenska. Vi kan också erbjuda båda på engelska, om det efterfrågas.

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

VARFÖR SKA JAG GÅ DENNA KURS?

Dataskyddsförordningen kräver att systemet ska styra användaren rätt. Det innebär bland annat att användningen av personuppgifter begränsas och kontrolleras, liksom att registrerade blir informerade. Dokumentation av hanteringen av personuppgifter måste även ske, liksom inrättande av rutiner och processer för incidenthantering och systemutveckling. Följs inte lagen har Datainspektionen har rätt att utfärda böter, även mot personuppgiftsbiträdet.

KURSINNEHÅLL

Under workshopen kommer vi bland annat gå igenom följande.

A. Analys av personuppgifter

B. Personuppgiftsbiträdet

 • Vad ska man tänka på enligt GDPR när man anlitar ett biträde eller själv är biträde?
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Löpande uppföljning med personuppgiftsbiträdet

C. Privacy by design och konsekvensbedömning

 • Vad innebär principen om inbyggt dataskydd?
 • Vilka faktiska krav uppställer GDPR?
 • Vad bör man tänka på vid förstudie och kravställning?
 • Vad bör man tänka på vid design och utveckling?
 • Vad bör man tänka på vid användning och avveckling?
 • Hur ska känsliga personuppgifter hanteras?
 • Vad innebär... Läs mer

VARFÖR SKA JAG GÅ DENNA KURS?

Dataskyddsförordningen kräver att systemet ska styra användaren rätt. Det innebär bland annat att användningen av personuppgifter begränsas och kontrolleras, liksom att registrerade blir informerade. Dokumentation av hanteringen av personuppgifter måste även ske, liksom inrättande av rutiner och processer för incidenthantering och systemutveckling. Följs inte lagen har Datainspektionen har rätt att utfärda böter, även mot personuppgiftsbiträdet.

KURSINNEHÅLL

Under workshopen kommer vi bland annat gå igenom följande.

A. Analys av personuppgifter

B. Personuppgiftsbiträdet

 • Vad ska man tänka på enligt GDPR när man anlitar ett biträde eller själv är biträde?
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Löpande uppföljning med personuppgiftsbiträdet

C. Privacy by design och konsekvensbedömning

 • Vad innebär principen om inbyggt dataskydd?
 • Vilka faktiska krav uppställer GDPR?
 • Vad bör man tänka på vid förstudie och kravställning?
 • Vad bör man tänka på vid design och utveckling?
 • Vad bör man tänka på vid användning och avveckling?
 • Hur ska känsliga personuppgifter hanteras?
 • Vad innebär pseudonymisering?
 • Vad händer med fritextfälten?
 • Hur behöver man kunna skydda personuppgifterna internt och externt?
 • Vilka gallringskrav ställs?

D. Incidenthantering

E. Överföring av personuppgifter till tredje land

F. Data Protection Management Program

 • GDPR uppställer krav på dokumentation att förordningen uppfylls. Vi går igenom hur arbetet behöver dokumenteras.

Kursfakta

Kurs-ID: M1732
Längd: 3 Tim

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.