M1731

Ladda ner som PDF

GDPR - fördjupningskurs

Informator anordnar flera utbildningar på svenska inom GDPR 2018 (enkelt förklarat: den nya personuppgiftslagen / dataskyddslagen antagen av EU 2016) med advokat Malin Edmar och hennes kollega Karl-Hugo Engdahl från Advokatfirman EdmarLaw AB. Tillsammans fördjupar vi oss i de hetaste områdena och nya krav i Dataskyddsförordningen. Vill du redan nu lära dig mer kan du besöka portalen www.edmargdpr.se.

Tillsammans fördjupar vi oss i de hetaste områdena i dataskyddsförordningen. Juristerna redogör för vilka krav som dataskyddsförordningen ställer och de rekommendationer och tolkningar som gjorts. Därefter diskuterar gruppen gemensamt vilka åtgärder som behöver vidtas.

Målgrupp

Alla som kommer arbeta med eller besluta om personuppgiftshantering inom organisationen eller gentemot kunder. VD, ledningsgrupp, IT-ansvarig, projektledare, systemutvecklare, kravställare.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om dataskyddsförordningen, t.ex M1612 Dataskyddsförordningen - GDPR

Kursmaterial

Kursmaterialet är på svenska. Kursen hålls på svenska (Vi kan också erbjuda båda på engelska, om det efterfrågas).

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

VARFÖR SKA JAG GÅ DENNA KURS?

Datainspektionen har rätt att utfärda böter om lagen inte följs, även för personuppgiftsbiträden. Det är därför av yttersta vikt att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt och värna bland annat sina kunders integritet.

Dokumenterade rutiner och processer måste finnas på plats och följas, så att hanteringen av personuppgifter är korrekt. Både underleverantörer och kunder måste hållas informerade om sitt och ert ansvar enligt dataskyddsförordningen.

Det behöver ske en löpande kartläggning av personuppgifter som behandlas och lagras: Vilka personuppgifter hanteras, för vem, för vilket ändamål och med hjälp av vilka leverantörer?

Vi hjälper er att se GDPR som en möjlighet istället för en belastning. Då kan ni dessutom skapa både konkurrensfördelar och effektiva lösningar!

KURSINNEHÅLL

Under workshopen kommer vi att fördjupa oss framför allt inom följande områden.

A. Kartläggning av personuppgifter

B. Personuppgiftsbiträdet

C. Privacy by Design

D. Privacy Impact Assessment - konsekvensbedömning

E. Dataskyddsombud

F. Incidenthantering

G. Data Protection Management Program

VARFÖR SKA JAG GÅ DENNA KURS?

Datainspektionen har rätt att utfärda böter om lagen inte följs, även för personuppgiftsbiträden. Det är därför av yttersta vikt att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt och värna bland annat sina kunders integritet.

Dokumenterade rutiner och processer måste finnas på plats och följas, så att hanteringen av personuppgifter är korrekt. Både underleverantörer och kunder måste hållas informerade om sitt och ert ansvar enligt dataskyddsförordningen.

Det behöver ske en löpande kartläggning av personuppgifter som behandlas och lagras: Vilka personuppgifter hanteras, för vem, för vilket ändamål och med hjälp av vilka leverantörer?

Vi hjälper er att se GDPR som en möjlighet istället för en belastning. Då kan ni dessutom skapa både konkurrensfördelar och effektiva lösningar!

KURSINNEHÅLL

Under workshopen kommer vi att fördjupa oss framför allt inom följande områden.

A. Kartläggning av personuppgifter

B. Personuppgiftsbiträdet

C. Privacy by Design

D. Privacy Impact Assessment - konsekvensbedömning

E. Dataskyddsombud

F. Incidenthantering

G. Data Protection Management Program

Kursfakta

Kurs-ID: M1731
Längd: 3 Tim

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.