PS1801

Ladda ner som PDF

GDPR ersätter PUL - Vad innebär det för IT?

EU:s Dataskyddsförordning GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL, och kommer innebära att många företag behöver göra omfattande förändringar av IT-systemen och de interna processerna samt utbilda stora delar av personalstyrkan.

Målgrupp

Beslutsfattare inom IT och verksamheten.

Förkunskaper

Insikt i vad PUL innebär

Certifieringsförberedande

Nej

De nya reglerna omfattar bland annat:

  • Förenklad åtkomst till egna personuppgifter: Enskilda kommer att få mer information om hur deras uppgifter behandlas. Informationen bör göras tillgänglig på ett klart sätt och vara lättförståelig.
  • Rätt till uppgiftsportabilitet: Det kommer att bli lättare att överföra personuppgifter mellan tjänsteleverantörer.
  • Tydligare ”rätt att bli bortglömd”: Om en person inte längre vill att uppgifterna ska behandlas, och om det saknas legitima skäl för att behålla dem, ska de raderas.
  • Rätten att få veta när dina uppgifter har hackats: Företag och organisationer måste exempelvis till den nationella tillsynsmyndigheten anmäla allvarliga personuppgiftsbrott snarast möjligt så att användarna kan vidta lämpliga åtgärder.

Den nya lagen kommer kräva nya och uppdaterade processer, roller och rutiner. Seminariet beskriver vad du behöver tänka på och hur arbetet kan läggas upp.

De nya reglerna omfattar bland annat:

  • Förenklad åtkomst till egna personuppgifter: Enskilda kommer att få mer information om hur deras uppgifter behandlas. Informationen bör göras tillgänglig på ett klart sätt och vara lättförståelig.
  • Rätt till uppgiftsportabilitet: Det kommer att bli lättare att överföra personuppgifter mellan tjänsteleverantörer.
  • Tydligare ”rätt att bli bortglömd”: Om en person inte längre vill att uppgifterna ska behandlas, och om det saknas legitima skäl för att behålla dem, ska de raderas.
  • Rätten att få veta när dina uppgifter har hackats: Företag och organisationer måste exempelvis till den nationella tillsynsmyndigheten anmäla allvarliga personuppgiftsbrott snarast möjligt så att användarna kan vidta lämpliga åtgärder.

Den nya lagen kommer kräva nya och uppdaterade processer, roller och rutiner. Seminariet beskriver vad du behöver tänka på och hur arbetet kan läggas upp.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: PS1801
Längd: 3 Tim

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.