Big Data & Analytics

High volume, high variety, high variability och high veracity. De fyra egenskaperna som utmärker det som kallas "Big Data". För tio år sedan pratade man t.ex. om att en datamängd över en viss gigabyte storlek var mycket. Nu är det inte ovanligt med datamängder på både petabyte och exabyte. Men hur samlar och bearbetar man sådana stora mängder data? Det försöker vi hjälpa dig komma underfund med i våra utbildningar.

Kurser inom Big Data & Analytics

Big Data on AWS


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: AWS008 Datum: 6 maj
Läs mer och boka >
6 maj
6 maj

In this course, you will learn about cloud-based Big Data solutions such as Amazon EMR, Amazon Redshift, Amazon Kinesis, and the rest of the AWS Big Data platform. We will show you how to use Amazon EMR to process data using the broad ecosystem of Hadoop tools like Hive and Hue. We will also teach you how to create Big Data environments, work with Amazon DynamoDB, Amazon Redshift, Amazon QuickSight, Amazon Athena, and Amazon Kinesis, and leverage best practices to design Big Data environments for security and cost-effectiveness.

Läs mer
Läs mer och boka >
9 mars GO!, 1 juni GO!
9 mars R GO!, 1 juni R GO!

This 5-day instructor led course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to create a data warehouse with Microsoft® SQL Server® 2016 and with Azure SQL Data Warehouse, to implement ETL with SQL Server Integration Services, and to validate and cleanse data with SQL Server Data Quality Services and SQL Server Master Data Services.

Läs mer
Läs mer och boka >
3 februari GO! , 4 maj GO!
3 februari R GO!, 4 maj R GO!

Ska du bygga analytiska datamodeller i SQL Server 2016 Analysis Services, vare sig det är OLAP kuber eller tabulära modeller, och vill lära dig hur? Då är den här kursen rätt för dig. Under tre dagar så kommer du lära dig att komma igång, förstå skillnaderna mellan modeller, introduceras till frågespråken MDX och DAX samt lära dig hur du underhåller, utvecklar och driftsätter både tabulära och multidimensionella analytiska datamodeller med SQL Server Analysis Services

Läs mer

Analysing Microsoft Dynamics CRM Data with Power BI


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: QA-QACRMBI Kursen genomförs på förfrågan
Intresseanmälan >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se