Dataskyddsförordningen (GDPR)

GDPR kursHär hittar du kurser och utbildningar inom GDPR - Den nya Dataskyddsförordningen, som träder i kraft den 25 maj 2018. För att din organisation skall hinna anpassa verksamheten på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt är det viktigt att redan nu börja fundera över vilka konsekvenser förordningen kommer att få för er.

Informator erbjuder både introduktions- och fördjupningskurser i GDPR för dig som kommer arbeta med eller besluta om personuppgiftshantering inom organisationen. Det behovet kan uppstå på alla nivåer. Exempelvis VD, ledningsgrupp, IT-ansvarig, projektledare, systemutvecklare, kravställare eller marknadsförare.

Våra GDPR kurser hålls i Informators kurslokaler som öppna schemalagda kurser men kan också företagsanpassas hos oss eller i era lokaler. Läs mer om våra kurser inom GDPR nedan. Välkommen att boka.


Malin Edmar, Advokat, GDPR-expert och lärare hos InformatorDataskyddsförordningen är en fortsättning på det arbete som påbörjades med personuppgiftslagen. Att skydda enskilda individers integritet och skydda dem från kränkning.

Att utveckla tekniska lösningar som tar hänsyn till integriteten – i dataskyddsförordningen kallat för Privacy by Design – är enligt min bedömning det absolut viktigaste arbetet och enklaste sättet att tillgodose det ändamålet.

Läs vidare på Informatorbloggen