DevOps

DevOps är ett begrepp som snabbt tagit fotfäste inom IT-världen och betecknar både en arbetsroll men också ett sätt att arbeta mer effektivt med IT. Vi har tidigare pratat om agil systemadministration eller agile operations och DevOps tar egentligen agila principer in i IT-infrastruktursvärlden och försöker välja det bästa från två världar.

DevOps är kombinationen när tekniker och systemutvecklare tillsammans deltar i hela servicelivscykeln, från design av process till produktionsstöd utveckling. På denna sida ger vi dig en uppsjö val hur ni på bästa sätt kan arbeta vidare med dessa processer.

Kurser inom DevOps

DevOps Introduktion


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1622 Datum: 8 sep, 16 okt, 27 nov
Läs mer och boka >

DevOps Introduktion ger en överblick av DevOps. Den beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan utgöra ett bra stöd för att stärka samverkan mellan utveckling, drift, support och förvaltning. Kursen beskriver översiktligt de principer, metoder modeller och verktyg som utgör kärnan i DevOps samt kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och agil utveckling.

Läs mer

DevOps Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1623 Datum: 4 sep, 23 okt, 4 dec
Läs mer och boka >

DevOps MasterClass


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1529 Datum: 4 sep, 2 okt, 6 nov, 4 dec
Läs mer och boka >

This 2-day workshop focuses on solving challenges that organisations face when implementing DevOps initiatives. It introduces principles of DevOps and tools that help reach full automation of infrastructure provisioning and software delivery. Theoretical background as well as practical hands-on examples of tools like Vagrant, Docker, AWS and others are given during this workshop.

Läs mer

Continuous Delivery Hands-On


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M316 Datum: 7 jul, 6 sep, 25 okt, 6 dec
Läs mer och boka >

This conversational workshop is a half-day of getting to know and understand Continuous Delivery. It's targeted towards technical managers, or technical leaders that want to get a solid understanding of what Continuous Delivery is, and how it relates to the current situation.

Läs mer
Läs mer och boka >

Learn how, with Windows PowerShell 3.0, you can remotely manage single or multiple Windows-based servers and automate day-to-day management and administration tasks.

Läs mer

Chef Essentials


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: QA-QACHEFESS Datum: 21 sep, 28 sep, 14 dec, 3 apr
Läs mer och boka >

Software Craftsmanship


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1530 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

After completion of this course, students should have a better overview of widely recognized principles that lead to writing cleaner, more readable and better-designed code.

Läs mer

Continuous Integration Overview


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1621 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >
Läs mer >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se