M1830

Ladda ner som PDF

DevOps - Introduktion & Simulering

DevOps Introduktion & Simulering ger dig både en överblick av DevOps men också chansen att uppleva praktisk tillämpning av DevOps. Simuleringen "The Phoenix Project" är baserad på boken med samma namn och erbjuder en actionfylld eftermiddag där du får uppleva kraften i DevOps.

Kursen beskriver, på hög nivå, hur och varför DevOps kan stärka samverkan mellan beställare, utveckling, drift, support och förvaltning. Vi går även igenom kopplingen mot andra modeller och ramverk som ITIL®, Lean och Agila metoder samt framgångsfaktorer för att anamma DevOps.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som vill ha en övergripande förståelse för DevOps och möjligheten att sätta in teorin i ett praktiskt användningsområde, oavsett om du är utvecklare, chef eller jobbar i drift, support eller förvaltning.

Förkunskaper

Inga krav på förkunskaper eller certifieringar

Certifieringsförberedande

Kursen är ej certifieringsgrundande, men ett skriftligt diplom för deltagande beviljas efter avslutad kurs

Kursmaterial

Kursen hålls på svenska eller engelska medan kursmaterialet är på engelska

Kursinnehåll

Under förmiddagen

...går vi igenom DevOps inverkan på följande områden:

 • Organisation – Multikompetenta team med helhetsansvar för leveransen är ett av huvudbudskapen i DevOps. Samtidigt som teamet tar ansvar för leveransen får de även mandat att forma sina egna arbetssätt och förutsättningar. För att säkerställa kompetens och leveransförmåga krävs medlemmar med T-formad kompetensprofil.
 • Arbetssätt – Arbetssätten influeras starkt av agila metoder och lean. Fokus ligger på att skapa ”flow” samt att undvika arbete som inte är värdeskapande. Från ett ledningsperspektiv förväntas en ledarstil som bygger på mission command and empowerment snarare än detaljstyrning.
 • Kultur – Tillit är ett centralt ord i DevOps. Tillit krävs för att skapa en kultur där medarbetarna är villiga att experimentera och inte är rädda för att misslyckas. Ett misslyckande ska ses som en chans att lära sig, både som individ och organisation. Öppenhet och viljan att utvecklas, bland annat genom feedback, är ytterligare en framgångsfaktor.
 • Automatisering/arkitektur – Automatisering är en... Läs mer

Kursinnehåll

Under förmiddagen

...går vi igenom DevOps inverkan på följande områden:

 • Organisation – Multikompetenta team med helhetsansvar för leveransen är ett av huvudbudskapen i DevOps. Samtidigt som teamet tar ansvar för leveransen får de även mandat att forma sina egna arbetssätt och förutsättningar. För att säkerställa kompetens och leveransförmåga krävs medlemmar med T-formad kompetensprofil.
 • Arbetssätt – Arbetssätten influeras starkt av agila metoder och lean. Fokus ligger på att skapa ”flow” samt att undvika arbete som inte är värdeskapande. Från ett ledningsperspektiv förväntas en ledarstil som bygger på mission command and empowerment snarare än detaljstyrning.
 • Kultur – Tillit är ett centralt ord i DevOps. Tillit krävs för att skapa en kultur där medarbetarna är villiga att experimentera och inte är rädda för att misslyckas. Ett misslyckande ska ses som en chans att lära sig, både som individ och organisation. Öppenhet och viljan att utvecklas, bland annat genom feedback, är ytterligare en framgångsfaktor.
 • Automatisering/arkitektur – Automatisering är en framgångsfaktor för att korta ledtider, öka kvalitet samt minska kostnader. Automatisering ställer krav på den tekniska arkitekturen samt tjänsternas uppbyggnad. Koncept som micro service förklaras.
 • Mätning och förbättring – Budskapet är att mäta allt samt att se till att feedback-looparna är så snabba som möjligt. Samtidigt är det viktigt att resultatet från mätningar och monitorering faktiskt används på ett sätt som skapar värde. Skillnaden mellan leading och lagging indicators förklaras.

Under eftermiddagen

...får du chansen att uppleva praktisk tillämpning av DevOps.

Simuleringen "The Phoenix Project" är baserad på boken med samma namn och erbjuder en actionfylld heldag där deltagarna får chansen att uppleva kraften i DevOps.

I en grupp om 9-12 personer får deltagarna uppgiften att skapa ordning ur kaos. Simuleringen består av fyra rundor där deltagarna får individuella roller men där teambuilding och samarbete är nyckeln till framgång. Gemensamt ska gruppen utveckla verksamheten med DevOps som ledstjärna. Centrala DevOps-koncept hanteras löpande under dagen, däribland:

 • Flödesoptimering
 • Visualisering
 • Helhetsansvar i multikompetenta team
 • Prioritering utifrån kundnytta
 • Planering och kommunikation i självstyrande team

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: M1830
Längd: 1 dag
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.