Köpa Business Training Card

Alla medarbetare på ett företag kan nyttja samma kort. Ditt Training Card kan användas för alla Informators utbildningar (Ex. Systemutveckling, IT-Infrastruktur, Agila metoder, Krav & Test, ITIL.*

Informator Training Card laddas med förbeställda utbildningsdagar som gäller 1 år framåt (från och med första kursdagen, senast 60 dagar efter inköp). Kortet kan sedan användas på våra schemalagda utbildningar när behov dyker upp.   Korten kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Fakturering sker i samband med beställning.

* Kompetenskortet kan även nyttjas för våra så kallade partnerkurser (t ex Oracle, Citrix, RedHat, IBM, VMware och LabCenter-labbar), men då dras fler dagar från kompetenskortet än motsvarande antal kursdagar. Kontakta oss för mer information.


Business Training Card