Köpa User Training Card

Alla medarbetare på ett företag kan nyttja samma kort. User Training Card gäller endast på Informators schemalagda utbildningar inom Office samt webb- och trycksaksproduktion.

Informator Training Card laddas med förbeställda utbildningsdagar som gäller 1 år framåt (från och med första kursdagen, senast 60 dagar efter inköp). Kortet kan sedan användas på våra schemalagda utbildningar när behov dyker upp.   Korten kan ej kombineras med andra erbjudanden och rabatter. Fakturering sker i samband med beställning.


User Training Card