T14112

Ladda ner som PDF

Ditt företag i Molnet – att skapa en Windows Server i Azure

Den här kursen är för dig som vill veta hur man går ifrån traditionell egen IT-struktur, som är en flaskhals i många företag, till en modern molnbaserad lösning. Detta är en kurs som konkret ger dig alternativ att ta med till din egen arbetsvardag!

Målgrupp

IT-chefer, IT-tekniker och andra som har intresse av molnets möjligheter och hur man i praktiken går till väga.    

Förkunskaper

Personer som redan har kompetens kring hur man installerar och hanterar Windows Servers och vill veta vad det innebär att byta till en molnbaserad lösning och hur detta i praktiken kan gå till.

Kursmaterial

Kursmaterial på Svenska ingår

Mål med kursen

Du skall förstå vad som skiljer mellan traditionella IT-strukturer och de nya molnbaserade tekniken och kunna se de fördelar som detta innebär.

Du skall även kunna installera en Windows Server med applikationer i Microsoft Azure samt förstå hur den kan interagera med andra tjänster i Azure samt hur den kan administreras från en lokal klient.     

Kursfokus

Ni fokuserar inte längre på egen IT-struktur, med krav på stöld- och brandskydd, egen fungerande backup och behov av egen driftskompetens, utan fokuserar på er kärnverksamhet istället. 

Ni utnyttjar Molnets oerhörda möjligheter till skalbarhet, stabilare drift, effektivare arbetssätt, lägre kostnader och grönare IT.  

Vi visar övergripande vad Microsoft Azure är, vilka tjänster och funktioner som ingår samt den mycket snabba utveckling Microsofts molntjänster har.

Därefter visar vi hur man skapar en valfri virtuell server av typen Windows Server 2008 – 2012.

Kursen behandlar vidare hur man på denna virtuella server installerar olika applikationer med hjälp av virtuella optiska enheter.

Vi går igenom hur skalbarheten fungerar med olika CPU- och minneskonfigureringar.

Genomgång av hur man... Läs mer

Mål med kursen

Du skall förstå vad som skiljer mellan traditionella IT-strukturer och de nya molnbaserade tekniken och kunna se de fördelar som detta innebär.

Du skall även kunna installera en Windows Server med applikationer i Microsoft Azure samt förstå hur den kan interagera med andra tjänster i Azure samt hur den kan administreras från en lokal klient.     

Kursfokus

Ni fokuserar inte längre på egen IT-struktur, med krav på stöld- och brandskydd, egen fungerande backup och behov av egen driftskompetens, utan fokuserar på er kärnverksamhet istället. 

Ni utnyttjar Molnets oerhörda möjligheter till skalbarhet, stabilare drift, effektivare arbetssätt, lägre kostnader och grönare IT.  

Vi visar övergripande vad Microsoft Azure är, vilka tjänster och funktioner som ingår samt den mycket snabba utveckling Microsofts molntjänster har.

Därefter visar vi hur man skapar en valfri virtuell server av typen Windows Server 2008 – 2012.

Kursen behandlar vidare hur man på denna virtuella server installerar olika applikationer med hjälp av virtuella optiska enheter.

Vi går igenom hur skalbarheten fungerar med olika CPU- och minneskonfigureringar.

Genomgång av hur man kan integrera sin server med extern datalagring och databaser i Azure.

I kursen ingår också hur man från lokala klienter ansluter till servern samt principerna hur man hanterar Azures brandväggskonfiguration.  

 

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: T14112
Längd: 2 dagar
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.