T14111

Ladda ner som PDF

Ditt företag i Molnet – hur går man tillväga?

Den här kursen är för dig som vill veta hur man går ifrån traditionell egen IT-struktur, som är en flaskhals i många företag, till en modern molnbaserad lösning.

Målgrupp

Personer som vill skaffa sig kompetens kring nya tidens IT och vara insatta i hur man ökar företagets effektivitet genom att fokusera på kärnverksamheten och inte på egna IT-lösningar.  Framåtsträvande VD:s, Chefs-controllers, IT-chefer och andra beslutsfattare i företagen.  

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper på området

Kursmaterial

Material på Svenska ingår

Mål med kursen

Du skall förstå vad som skiljer traditionella IT-strukturer och de nya molnbaserade tjänsterna. Du skall även veta hur man stegvis går till väga för att förändra ert arbetssätt i företaget genom att välja rätt typ av molntjänstleverantör och rätt typ av tjänster anpassade för ditt företag.

Kursfokus

Ni fokuserar inte längre på egen IT-struktur, med krav på stöld- och brandskydd, egen fungerande backup och behov av egen driftskompetens, utan fokuserar på er kärnverksamhet istället. 

Ni utnyttjar Molnets oerhörda möjligheter till skalbarhet, stabilare drift, effektivare arbetssätt, lägre kostnader och grönare IT.  

Du och dina medarbetare arbetar i realtid oavsett plats och tidpunkt med dator, telefon eller surfplatta.

Dave Aron toppanalytiker från Gartner Group säger så här,

De flesta företag är oförberedda för den gigantiska förändring som sker i år, när tredje vågens IT tar över. När digitaliseringsvågen sveper fram blir vd:s IT-kompetens helt avgörande för vilka företag som blir framgångsrika.  

Mål med kursen

Du skall förstå vad som skiljer traditionella IT-strukturer och de nya molnbaserade tjänsterna. Du skall även veta hur man stegvis går till väga för att förändra ert arbetssätt i företaget genom att välja rätt typ av molntjänstleverantör och rätt typ av tjänster anpassade för ditt företag.

Kursfokus

Ni fokuserar inte längre på egen IT-struktur, med krav på stöld- och brandskydd, egen fungerande backup och behov av egen driftskompetens, utan fokuserar på er kärnverksamhet istället. 

Ni utnyttjar Molnets oerhörda möjligheter till skalbarhet, stabilare drift, effektivare arbetssätt, lägre kostnader och grönare IT.  

Du och dina medarbetare arbetar i realtid oavsett plats och tidpunkt med dator, telefon eller surfplatta.

Dave Aron toppanalytiker från Gartner Group säger så här,

De flesta företag är oförberedda för den gigantiska förändring som sker i år, när tredje vågens IT tar över. När digitaliseringsvågen sveper fram blir vd:s IT-kompetens helt avgörande för vilka företag som blir framgångsrika.  

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: T14111
Längd: 1 dag
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.