M1612

Ladda ner som PDF

Dataskyddsförordningen - GDPR

Informator anordnar en heldagsworkshop med advokat Malin Edmar från Advokatfirman EdmarLaw AB som, tillsammans med sin kollega Karl-Hugo Engdahl, benar ut vilka nya krav som följer med den kommande nya dataskyddsförordningen - GDPR, med konkreta tips på hur du kan förbereda ditt företag och kunderna inför den.

VARFÖR BEHÖVER JAG KÄNNA TILL DATASKYDDSFÖRORDNINGEN?

Enligt dataskyddsförordningen ska alla företag och organisationer se till att dataskyddsförordningen följs, annars finns risk för böter. Det gäller såväl s.k. personuppgiftsbiträden (leverantörer) som personuppgiftsansvariga (kunder). Organisationen måste kunna påvisa att man har full kontroll över sin personuppgiftshantering.

Dokumenterade rutiner och processer måste finnas på plats och följas, så att hanteringen av personuppgifter är korrekt. Både underleverantörer och kunder måste hållas informerade om sitt och ert ansvar enligt dataskyddsförordningen. Det behöver ske en löpande kartläggning av personuppgifter som behandlas och lagras: Vilka personuppgifter hanteras, för vem, för vilket ändamål och med hjälp av vilka leverantörer? Vilka funktionsuppdateringar eller tillägg gör ni i era system eller tjänster som innebär en annan insamling och hantering än den initiala analysen av personuppgifter?

Målgrupp

Alla som har ett behov av att förstå hur man får använda personuppgifter. VD, ledningsgrupp, IT-ansvarig, projektledare, systemutvecklare, kravställare.

Förkunskaper

Inga, eller grundläggande kunskap om personuppgiftslagen.

Kursmaterial

Kursmaterialet är på svenska. Kursen hålls på svenska (Vi kan också erbjuda båda på engelska, om det efterfrågas).

Informator Training Cloud

Vår utbildningsportal stöttar dig genom hela utbildningen. Portalen är tidsbesparande och utformad för att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning - som leder till bättre resultat och större kunskapstillämpning efter kursen. Läs mer här >

KURSINNEHÅLL

Under heldagsworkshopen kommer vi bland annat att gå igenom följande.

A. Analys av personuppgifter

 •  Översiktlig genomgång av dataskyddsförordningen
 • Diskussion kring kartläggning av personuppgifter för respektive system, applikation eller olika delar av verksamheten

          - Vilken typ av personuppgifter behandlas och lagras?
          - För vilka syften behandlas och lagras personuppgifterna?
          - Vilka underleverantörer används?
          - Vilket land behandlas och lagras personuppgifterna i?
          - Vilka kunder (kategorier, namn)?

Hos kunderna, i sin tur:

 • Vilka personuppgifter (kategorier, ändamål)?
 • Vilka underleverantörer används?
 • Vilket land behandlas och lagras personuppgifterna i?

B. Diskussion kring det löpande behovet av hantering av personuppgifter

 • När behövs upprättande av Privacy Policy och Cookie Policy?
 • När behövs upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal?
 • När behövs kontroll över gallring av personuppgifter?
 • Behövs upprättande av säkerhetspolicy?
 • Vilka säkerhetsåtgärder behöver vidtas eller underhållas?
 • Hur... Läs mer

KURSINNEHÅLL

Under heldagsworkshopen kommer vi bland annat att gå igenom följande.

A. Analys av personuppgifter

 •  Översiktlig genomgång av dataskyddsförordningen
 • Diskussion kring kartläggning av personuppgifter för respektive system, applikation eller olika delar av verksamheten

          - Vilken typ av personuppgifter behandlas och lagras?
          - För vilka syften behandlas och lagras personuppgifterna?
          - Vilka underleverantörer används?
          - Vilket land behandlas och lagras personuppgifterna i?
          - Vilka kunder (kategorier, namn)?

Hos kunderna, i sin tur:

 • Vilka personuppgifter (kategorier, ändamål)?
 • Vilka underleverantörer används?
 • Vilket land behandlas och lagras personuppgifterna i?

B. Diskussion kring det löpande behovet av hantering av personuppgifter

 • När behövs upprättande av Privacy Policy och Cookie Policy?
 • När behövs upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal?
 • När behövs kontroll över gallring av personuppgifter?
 • Behövs upprättande av säkerhetspolicy?
 • Vilka säkerhetsåtgärder behöver vidtas eller underhållas?
 • Hur upprättas rutiner och instruktioner för incidentrapportering?
 • Behövs frågeformulär för underleverantörers hantering av era kunders personuppgifter, såväl avseende privacy som security? 
 • Behövs instruktioner för kommunikation med slutanvändare (begäran om rättelse eller radering av personuppgifter m.m.)
 • Hur bör man besvara frågor från kunder?
 • När behöver man upprätta ett register över personuppgiftsbehandlingar?
 • Behandling av personuppgifter utanför EU/EES.

Kursfakta

Kurs-ID: M1612
Längd: 1 dag
Pris exkl moms: 12 450 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
25 aug
Boka nu!
10 nov
Boka nu!
15 dec
Boka nu!
Göteborg
25 aug
Boka nu!
29 sep
Boka nu!
10 nov
Boka nu!
15 dec
Boka nu!

Tipsa