M1731

Ladda ner som PDF

Dataskyddsförordningen - GDPR- fördjupningskurs

Informator anordnar en fördjupningskurs om GDPR för dig som redan känner till grunderna. Det blir en heldagsworkshop med advokat Malin Edmar och hennes kollega Karl-Hugo Engdahl från Advokatfirman EdmarLaw AB. Vill du redan nu testa dina kunskaper så kan du besöka portalen www.edmargdpr.se som lyfter fram de största förändringarna.

Tillsammans fördjupar vi oss i de hetaste områdena i dataskyddsförordningen. Juristerna redogör för vilka krav som dataskyddsförordningen ställer och de rekommendationer och tolkningar som gjorts. Därefter diskuterar gruppen gemensamt vilka åtgärder som behöver vidtas.

Målgrupp

Alla som kommer arbeta med eller besluta om personuppgiftshantering inom organisationen eller gentemot kunder. VD, ledningsgrupp, IT-ansvarig, projektledare, systemutvecklare, kravställare.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap om dataskyddsförordningen, t.ex M1612 Dataskyddsförordningen - GDPR

Kursmaterial

Kursmaterialet är på svenska. Kursen hålls på svenska (Vi kan också erbjuda båda på engelska, om det efterfrågas).

Informator Training Cloud

Vår utbildningsportal stöttar dig genom hela utbildningen. Portalen är tidsbesparande och utformad för att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning - som leder till bättre resultat och större kunskapstillämpning efter kursen. Läs mer här >

VARFÖR SKA JAG GÅ DENNA KURS?

Datainspektionen har rätt att utfärda böter om lagen inte följs, även för personuppgiftsbiträden. Det är därför av yttersta vikt att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt och värna bland annat sina kunders integritet.

Dokumenterade rutiner och processer måste finnas på plats och följas, så att hanteringen av personuppgifter är korrekt. Både underleverantörer och kunder måste hållas informerade om sitt och ert ansvar enligt dataskyddsförordningen.

Det behöver ske en löpande kartläggning av personuppgifter som behandlas och lagras: Vilka personuppgifter hanteras, för vem, för vilket ändamål och med hjälp av vilka leverantörer?

Vi hjälper er att se GDPR som en möjlighet istället för en belastning. Då kan ni dessutom skapa både konkurrensfördelar och effektiva lösningar!

KURSINNEHÅLL

Under heldagsworkshopen kommer vi att fördjupa oss framför allt inom följande områden.

A. Kartläggning av personuppgifter

B. Personuppgiftsbiträdet

C. Privacy by Design

D. Privacy Impact Assessment - konsekvensbedömning

E. Dataskyddsombud

F. Incidenthantering

G. Data Protection Management... Läs mer

VARFÖR SKA JAG GÅ DENNA KURS?

Datainspektionen har rätt att utfärda böter om lagen inte följs, även för personuppgiftsbiträden. Det är därför av yttersta vikt att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt och värna bland annat sina kunders integritet.

Dokumenterade rutiner och processer måste finnas på plats och följas, så att hanteringen av personuppgifter är korrekt. Både underleverantörer och kunder måste hållas informerade om sitt och ert ansvar enligt dataskyddsförordningen.

Det behöver ske en löpande kartläggning av personuppgifter som behandlas och lagras: Vilka personuppgifter hanteras, för vem, för vilket ändamål och med hjälp av vilka leverantörer?

Vi hjälper er att se GDPR som en möjlighet istället för en belastning. Då kan ni dessutom skapa både konkurrensfördelar och effektiva lösningar!

KURSINNEHÅLL

Under heldagsworkshopen kommer vi att fördjupa oss framför allt inom följande områden.

A. Kartläggning av personuppgifter

B. Personuppgiftsbiträdet

C. Privacy by Design

D. Privacy Impact Assessment - konsekvensbedömning

E. Dataskyddsombud

F. Incidenthantering

G. Data Protection Management Program

Kursfakta

Kurs-ID: M1731
Längd: 1 dag
Pris exkl moms: 12 450 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
20 okt
Boka nu!
17 nov
Boka nu!
19 dec
Boka nu!

Tipsa