MS50402

Ladda ner som PDF

Implementing Forefront Unified Access Gateway 2010

Denna 3-dagars utbildning riktar sig till tekniker och administratörer som vill designa och implementera Forefront UAG inom företagets nätverk. Forefront UAG är framtagen för att möjliggöra för organisationer att styra åtkomst till interna resurser för externa användare. Samt för att integrera företagets Windows 7 klienter med DirectAccess  och därigenom öka säkerhet och funktionalitet genom att klienterna alltid är kopplade till företagets nätverk utan behov av att manuellt aktivera VPN. Användarna når alltid interna resurser och teknikerna kan alltid säkerställa åtkomst till klientdatorerna.

Målgrupp

This course is intended for IT security and infrastructure specialists who have experience with Windows networking and authentication protocols. Experience with the IPv6 protocol is desirable but not required.

Förkunskaper

Utbildningen håller ett högt tempo och det är därför viktigt att man har tidigare vana med att arbeta med Windows domäner och nätverk.

Språk

Kursen hålls på svenska (Kontakta oss om du föredrar engelska).

Kursmaterial

Microsofts dMOC

Objectives:

 • Install and configure Forefront UAG as a standalone server or an array member.
 • Publish Microsoft Exchange Server, Microsoft Office SharePoint Server, and Remote Desktop Gateway applications to external users.
 • Configure Forefront UAG to authenticate and authorize users, and enforce security policies on clients.
 • Use Forefront UAG as a gateway for DirectAccess clients.
 • Understand the design and deployment considerations when building an enterprise access solution using Forefront UAG.

Course Outline:

Module 1: Forefront UAG Overview

 • Microsoft Business Ready Security Strategy (BRS)
 • Forefront Unified Access Gateway Architecture
 • Licensing and Availability

Module 2: Forefront Unified Access Gateway Setup and Upgrade

 • Installing Forefront UAG
 • Initial Configuration
 • Lab : Install Forefront Unified Access Gateway 2010

Module 3: Forefront UAG Portal

 • Trunks and Portals
 • Portal Customization
 • Client Detection
 • Lab : Create and Configure a Portal Trunk

Module 4: Publishing Web Applications

 • Web Publishing Overview
 • Publishing Microsoft Exchange
 • Publishing Microsoft SharePoint
 • Deploying Federation with AD FS
 • Lab : Publishing Exchange Applications

Module 5: Remote Desktop Gateway Publishing

 • Remote Desktop Publishing Overview
 • Deploying RD Gateway Publishing
 • Lab : Publishing Remote Desktop Services

Module 6: Remote Network Access

Objectives:

 • Install and configure Forefront UAG as a standalone server or an array member.
 • Publish Microsoft Exchange Server, Microsoft Office SharePoint Server, and Remote Desktop Gateway applications to external users.
 • Configure Forefront UAG to authenticate and authorize users, and enforce security policies on clients.
 • Use Forefront UAG as a gateway for DirectAccess clients.
 • Understand the design and deployment considerations when building an enterprise access solution using Forefront UAG.

Course Outline:

Module 1: Forefront UAG Overview

 • Microsoft Business Ready Security Strategy (BRS)
 • Forefront Unified Access Gateway Architecture
 • Licensing and Availability

Module 2: Forefront Unified Access Gateway Setup and Upgrade

 • Installing Forefront UAG
 • Initial Configuration
 • Lab : Install Forefront Unified Access Gateway 2010

Module 3: Forefront UAG Portal

 • Trunks and Portals
 • Portal Customization
 • Client Detection
 • Lab : Create and Configure a Portal Trunk

Module 4: Publishing Web Applications

 • Web Publishing Overview
 • Publishing Microsoft Exchange
 • Publishing Microsoft SharePoint
 • Deploying Federation with AD FS
 • Lab : Publishing Exchange Applications

Module 5: Remote Desktop Gateway Publishing

 • Remote Desktop Publishing Overview
 • Deploying RD Gateway Publishing
 • Lab : Publishing Remote Desktop Services

Module 6: Remote Network Access

 • Remote Network Access Overview
 • UAG/SSTP Integration Architecture
 • Configuring Remote Network Access
 • Lab : Remote Network Access using SSTP

Module 7: IPv6 and IPv6 Transition Technologies

 • IPv6 Overview
 • IPv6 Transition Technologies
 • Lab : IPv6 and ISATAP

Module 8: DirectAccess

 • DirectAccess Overview
 • DirectAccess Solution Components
 • Planning a DirectAccess Deployment
 • Deploying DirectAccess Using Forefront UAG
 • Lab : Deploying DirectAccess

Module 9: Endpoint Security Policies and NAP Integration

 • Endpoint Policies
 • Network Access Protection Integration
 • Lab : Endpoint Policies and Network Access Protection

Module 10: Array Management

 • Forefront UAG Array Management Overview
 • Deploying and Operating Forefront UAG Arrays
 • Network Load Balancing Integration
 • Lab : Configuring Forefront UAG Arrays

Module 11: Enterprise Deployment and Troubleshooting

 • Deploying Forefront UAG in Enterprise Environments
 • Supporting and Troubleshooting Forefront UAG

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: MS50402
Längd: 3 dagar
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30
Kan betalas med:
TRAINING CARD SA-VOUCHER

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.