T1525

Ladda ner som PDF

IT Security - HandsOn

Utbildningen är framtagen i samarbete med Picox- Attacks and Defences - Labs

Detta är utbildningen som lär dig förhindra och minimera skador vid attacker mot era IT-system. Genom att själva utföra attacker lär vi oss hur man bör tänka och vilka möjligheter och risker vi tampas med inom IT-säkerhetsområdet.

Vi utför praktiska attackscenarion, som belyser grundläggande problem, och sätter upp olika typer av skydd för att förhindra eller begränsa skadan. Vi arbetar exempelvis med: buffer overflows, SQL-injections, information gathering with openVAS, nessus, bounce attacks, DNS-spoofing, MITM (man in the middle).

OBS! Denna utbildning genomförs endast i företagsintern form! Kontakta oss för offert via formuläret till höger!

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som tidigare gått IT-Security for Admins eller på annat sätt tagit till dig de förkunskaper den kursen ger och nu behöver omsätta teorin till praktik. 

Förkunskaper

T1524 IT-Security for Admins eller motsvarande yrkeserfarenhet

Kursmaterial

Kursmaterial på Svenska ingår

Detta är en labbintensiv kurs! Övningarna är utformade så man skall inse vikten av att behärska och förstå de ingående byggstenarna inom säkerhetsområdet. Med exempelvis brandväggskonfiguration, nätverksdesign, bra IT-säkerhetsrutiner, datorpolicys och begränsad behörighet kan vi skapa en så kontrollerad miljö som bara är möjligt.

Först när vi har kontroll kan vi börja jobba med övervakning och intrångsdetektering på riktigt. En grundläggande verktygslåda sätts på plats så att man kan börja säkra upp sin IT-miljö direkt efter kursen.

Under kursen gång gör vi övningar och exempel som bland annat inkluderar:

 • Scanning av nätverk efter sårbara enheter
 • Analys av resultatrapporter och val av scanningsverktyg
 • Skapande av skadlig programvara med keyloggers, rootkit, snarfers, backdoors
 • Spridningsvägar och tekniker för skadliga programvaror
 • Tekniker för informationsinsamling och manipulation av nätverkstrafik
 • Social engineering attacker
 • Lösenordsknäckning, skydd mot regnbågstabeller 
 • Hur man når krypterad nätverkstrafik
 • Intrångsdetektering
 • Säkerhet i webbapplikationer

Detta är en labbintensiv kurs! Övningarna är utformade så man skall inse vikten av att behärska och förstå de ingående byggstenarna inom säkerhetsområdet. Med exempelvis brandväggskonfiguration, nätverksdesign, bra IT-säkerhetsrutiner, datorpolicys och begränsad behörighet kan vi skapa en så kontrollerad miljö som bara är möjligt.

Först när vi har kontroll kan vi börja jobba med övervakning och intrångsdetektering på riktigt. En grundläggande verktygslåda sätts på plats så att man kan börja säkra upp sin IT-miljö direkt efter kursen.

Under kursen gång gör vi övningar och exempel som bland annat inkluderar:

 • Scanning av nätverk efter sårbara enheter
 • Analys av resultatrapporter och val av scanningsverktyg
 • Skapande av skadlig programvara med keyloggers, rootkit, snarfers, backdoors
 • Spridningsvägar och tekniker för skadliga programvaror
 • Tekniker för informationsinsamling och manipulation av nätverkstrafik
 • Social engineering attacker
 • Lösenordsknäckning, skydd mot regnbågstabeller 
 • Hur man når krypterad nätverkstrafik
 • Intrångsdetektering
 • Säkerhet i webbapplikationer

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: T1525
Längd: 3 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.