MS10233

Ladda ner som PDF

Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010

Denna utbildning på fem dagar lär dig att designa och implementera en avancerad kommunikationsplattform med Exchange Server 2010. Utbildning tar dig igenom alla steg, från planering och förstudier till den faktiska installationen.

Du får också lära dig best practices kring high availability, disaster recovery och mycket annat.

Målgrupp:

IT-tekniker med det övergripande ansvaret för en Exchange Server-miljö.

Innehåll:

Module 1: Introduction to Designing an Exchange Server 2010 Deployment

 • Gathering Business Requirements
 • Identifying Additional Requirements
 • Introduction to Service Level Management
 • Analyzing the Current Messaging Environment

Module 2: Designing Exchange Server Integration with the Current Infrastructure

 • Designing the Network Infrastructure
 • Designing the Active Directory Infrastructure
 • Designing the DNS Infrastructure
 • Planning Exchange Server Administration

Module 3: Planning and Deploying Mailbox Services

 • Overview of Mailbox Services in Exchange Server 2010
 • Designing Mailbox Servers
 • Designing Recipient Management
 • Designing a Public Folder Architecture

Module 4: Planning and Deploying Client Access Services in Exchange Server 2010

 • Overview of the Client Access Server Role
 • Designing the Client Access Server Deployment
 • Designing Client Access
 • Designing Client Access Policies

Module 5: Planning and Deploying Message Transport in Exchange Server 2010

 • Designing Message Routing for Exchange Server 2010
 • Designing Hub Transport Servers
 • Designing the Message Routing Perimeter

Module 6: Planning and Deploying Messaging Security 

 • Designing Message Security
 • Designing Antivirus and Anti-Spam Solutions

Module 7: Planning and Deploying Messaging Compliance

 • Designing Transport Compliance
 • Designing AD RMS Integration with Exchange Server 2010
 • Designing Message Journaling and Archiving
 • Designing Messaging Records Management

Module 8: Planning and Deploying High Availability 

 • Introduction to High Availability Planning in Exchange Server 2010
 • Designing High Availability for Mailbox Databases
 • Designing High Availability for Other Server Roles
 • Designing Site Resilience

Module 9: Planning a Disaster Recovery Solution  

 • Planning for Disaster Mitigation
 • Planning Exchange Server Backup
 • Planning Exchange Server Recovery

Module 10: Planning Exchange Server 2010 Monitoring and Troubleshooting 

 • Planning Exchange Server Monitoring
 • Planning Exchange Server Troubleshooting

Module 11: Transitioning to Exchange Server 2010

 • Overview of Transitioning to Exchange Server 2010
 • Planning the Transition from Exchange Server 2003 to Exchange Server 2010
 • Planning the Transition from Exchange Server 2007 to Exchange Server 2010

Module 12: Integrating Exchange Server 2010 with Other Messaging Systems

 • Designing Exchange Server 2010 Integration with Other Messaging Systems
 • Designing Exchange Server 2010 Integration with Federated Partners
 • Designing Exchange Server 2010 Integration with Exchange Online

Förkunskaper

Tidigare erfarenhet och goda kunskaper i Exchange Server, Windows Server och allmäna nätverkskunskaper.

Kursmaterial

Microsofts officiella elektroniska kursmaterial på engelska.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kurs-ID: MS10233
Längd: 5 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD SA-VOUCHER

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.