Kurs & Utbildning inom SQL Server

Microsoft SQL Server är en allsidig databasserver och informationsplattform med en komplett uppsättning verktyg som bidrar till att maximera värdet av existerande IT-tillgångar, kunskaper såväl som hårdvara.

Informators kurser håller såklart den senaste tillgängliga uppdateringen som passar oavsett vilken version du jobbar med. Kurserna levereras även som företagsintern utbildning där vi detaljanpassar innehållet efter er verksamhet.

Microsoft SQL ServerPå den här sidan hittar du Informators SQL Server-utbildningar och certifieringsmöjligheter med inriktning SQL-frågor, Administratör, Utvecklare och Business Intelligence.

Kurser inom SQL Queries

Informationsbehandling med SQL


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T618 Datum: 30 aug, 27 sep, 25 okt, 22 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Detta är en den mest heltäckande kursen för dig som behöver få en grundläggande förståelse för skapande och underhåll av databasstrukturer med hjälp av SQL (Structured Query Language). Du kommer att få lära dig SQL-språkets syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.

Läs mer

Querying Microsoft SQL Server


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20461 Datum: 18 sep, 23 okt, 4 dec MOC On-Demand
Läs mer och boka >

This 5-day instructor led course provides students with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server 2014. This course is the foundation for all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence. This course helps people prepare for exam 70-461.

Läs mer

Querying Data with Transact-SQL


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20761 Kursen genomförs på förfrågan MOC On-Demand
Läs mer >

The main purpose of this 3 day instructor led  course is to give students a good understanding of the Transact-SQL language which is used by all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence. As such, the primary target audience for this course is: Database Administrators, Database Developers and BI professionals.

The course will very likely be well attended by SQL power users who aren’t necessarily database-focused; namely, report writers, business analysts and client application developers.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom SQL Admin

Administering a SQL Database Infrastructure


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20764 Datum: 4 sep, 9 okt, 13 nov
Läs mer och boka >

This five-day instructor-led course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer a SQL server database infrastructure. Additional it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL Server databases.

Läs mer

Provisioning SQL Databases


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20765 Datum: 30 okt, 11 dec
Läs mer och boka >

This three-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to provision a Microsoft SQL Server 2016 database. The course covers SQL Server 2016 provision both on-premise and in Azure, and covers installing from new and migrating from an existing install.

Läs mer
Läs mer >

This five-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

Läs mer

Installing Microsoft SQL Server Databases - Optimized


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20462_2 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

This 3-day instructor-led optimized course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

Läs mer

Introduction to SQL Databases


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS10985 Kursen genomförs på förfrågan MOC On-Demand
Läs mer >
Läs mer >

This 3-day instructor-led optimized course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

Läs mer

Microsoft® SQL Server® 2014 for Oracle DBAs


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS40074 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >
Läs mer >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom SQL Developer

Developing SQL Databases


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20762 Datum: 11 sep, 16 okt, 27 nov MOC On-Demand
Läs mer och boka >

This four-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills to develop a Microsoft SQL Server 2016 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2016 product features and tools related to developing a database.

The primary audience for this course is IT Professionals who want to become skilled on SQL Server 2016 product features and technologies for implementing a database. The secondary audiences for this course are individuals who are developers from other product platforms looking to become skilled in the implementation of a SQL Server 2016 database.

Läs mer

Developing SQL Data Models


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20768 Datum: 2 okt, 11 dec
Läs mer och boka >

This three-day instructor-led course is aimed at database professionals who fulfil a Business Intelligence (BI) developer role. This course looks at implementing multidimensional databases by using SQL Server Analysis Services (SSAS), and at creating tabular semantic data models for analysis with SSAS.

Läs mer

Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20465 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

This course describes how to design and monitor high performance, highly available data solutions with SQL Server 2012.

Läs mer

Developing Microsoft SQL Server Databases


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20464 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

This 5-day instructor-led course introduces SQL Server 2014 and describes logical table design, indexing and query plans. It also focusses on the creation of database objects including views, stored procedures, along with parameters, and functions.

Läs mer

Programming Microsoft SQL Server Databases - Optimized


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20464_1 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

This 3-day optimized instructor-led course introduces SQL Server 2014 and describes logical table design. It also focus on the creation of database objects including views, stored procedures, along with parameters, and functions. Other common aspects of procedure coding, such as concurrency, error handling, and triggers are also covered in this course.

Läs mer

Tuning Microsoft SQL Server Databases - Optimized


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20464_2 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

This 3-day optimized instructor-led course introduces SQL Server 2014 and describes logical table design, indexing and query plans. Other common aspects of procedure coding, such as concurrency are also covered in this course.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom SQL BI

Läs mer och boka >
26 juni
26 juni R
26 juni R

This course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to create a data warehouse with Microsoft SQL Server 2014, implement ETL with SQL Server Integration Services, and validate and cleanse data with SQL Server Data Quality Services and SQL Server Master Data Services.

Läs mer

Implementing a SQL Data Warehouse


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS20767 Datum: 26 jun, 25 sep, 20 nov MOC On-Demand
Läs mer och boka >

This 5-day instructor led course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to create a data warehouse with Microsoft® SQL Server® 2016 and with Azure SQL Data Warehouse, to implement ETL with SQL Server Integration Services, and to validate and cleanse data with SQL Server Data Quality Services and SQL Server Master Data Services.

Läs mer
Läs mer och boka >
3 juli
3 juli R
3 juli R

This optimized 4 day instructor-led course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to implement ETL with SQL Server Integration Services, and validate and cleanse data with SQL Server Data Quality Services and SQL Server Master Data Services.

 

Läs mer
Läs mer och boka >

The focus of this 2 day optimized instructor-led course is on creating and delivering reports with Microsoft SQL Server Reporting Services. The course also gives a brief introduction to Business Intelligence and Data Modeling.

Läs mer

Analyzing Data with Power BI


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS10989 Kursen genomförs på förfrågan MOC On-Demand
Läs mer >
Läs mer >
Läs mer >

The focus of this five-day instructor-led course is on creating managed enterprise BI solutions. It describes how to implement multidimensional and tabular data models, deliver reports with Microsoft SQL Server Reporting Services, create dashboards with Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services, and discover business insights by using data mining.

Läs mer
Läs mer >

The focus of this optimized 4 day instructor-led course is on creating managed enterprise BI solutions. It describes how to implement multidimensional and tabular data models, and discover business insights by using data mining

Läs mer
Läs mer >

This five-day instructor-led course teaches students how to design and implement a BI infrastructure. The course discusses design, installation. the course discusses design, installation, and maintenance of a BI platform.

Läs mer

Managing SQL Business Intelligence Operations


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: MS10988 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se


Vi stöder dig hela vägen från ditt nuläge till ditt önskade läge i kompetensutvecklingen.
Vi erbjuder olika IT-certifieringar

Kontakta ossRing eller maila oss
för offert
08 587 116 10
info@informator.se