MS6232

Ladda ner som PDF

Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Database

Denna utbildning lär dig att effektivt och problemfritt implementera en SQL Server-databas. Utbildningen går bland annat igenom viktiga delar som stored procedures, optimering av index och implementering av dataintegritet.

 This course can be paid with SA Vouchers  SA Voucher

Målgrupp:

Tekniker med ansvar för att underhålla en SQL Server-databas.

Du får lära dig:

 • Create databases and database files.
 • Create data types and tables.
 • Use XML-related features in Microsoft SQL Server 2008.
 • Plan, create, and optimize indexes.
 • Implement data integrity in Microsoft SQL Server 2008 databases by using constraints.
 • Implement data integrity in Microsoft SQL Server 2008 by using triggers.
 • Implement views.
 • Implement stored procedures.
 • Implement functions.
 • Implement managed code in the database.
 • Manage transactions and locks.
 • Use Service Broker to build a messaging-based solution.

Innehåll:

Module 1: Creating Databases and Database Files

 • Lesson 1: Creating Databases
 • Lesson 2: Creating Filegroups
 • Lesson 3: Creating Schemas
 • Lesson 4: Creating Database Snapshots
 • Lab: Creating Databases and Database Files

Module 2: Creating Data Types and Tables

 • Lesson 1: Creating Data Types
 • Lesson 2: Creating Tables
 • Lesson 3: Creating Partitioned Tables
 • Lab: Creating Data Types and Tables

Module 3: Creating and Tuning Indexes

 • Lesson 1: Planning Indexes
 • Lesson 2: Creating Indexes
 • Lesson 3: Optimizing Indexes
 • Lab: Creating and Tuning Indexes

Module 4: Implementing Data Integrity by Using Constraints and Triggers

 • Lesson 1: Data Integrity Overview
 • Lesson 2: Implementing Constraints
 • Lesson 3: Implementing Triggers
 • Lab: Implementing Data Integrity by Using Constraints and Triggers

Module 5: Using XML

 • Lesson 1: Using the XML Data Type
 • Lesson 2: Retrieving XML by Using FOR XML
 • Lesson 3: Shredding XML by Using OPENXML
 • Lesson 4: Introducing XQuery
 • Lesson 5: Creating XML Indexes
 • Lesson 6: Implementing XML Schemas
 • Lab: Using XML

Module 6: Implementing Views

 • Lesson 1: Introduction to Views
 • Lesson 2: Creating and Managing Views
 • Lesson 3: Optimizing Performance by Using Views
 • Lab: Implementing Views

Module 7: Implementing Stored Procedures

 • Lesson 1: Implementing Stored Procedures
 • Lesson 2: Creating Parameterized Stored Procedures
 • Lesson 3: Working With Execution Plans
 • Lesson 4: Handling Errors
 • Lab: Implementing Stored Procedures

Module 8: Implementing Functions

 • Lesson 1: Creating and Using Functions
 • Lesson 2: Working with Functions
 • Lesson 3: Controlling Execution Context
 • Lab: Implementing Functions

Module 9: Implementing Managed Code in the Database

 • Lesson 1: Introduction to the SQL Server Common Language Runtime
 • Lesson 2: Importing and Configuring Assemblies
 • Lesson 3: Creating Managed Database Objects
 • Lab: Implementing Managed Code in the Database

Module 10: Managing Transactions and Locks

 • Lesson 1: Overview of Transactions and Locks
 • Lesson 2: Managing Transactions
 • Lesson 3: Understanding SQL Server Locking Architecture
 • Lesson 4: Managing Locks
 • Lab: Managing Transactions and Locks

Module 11: Using Service Broker

 • Lesson 1: Service Broker Overview
 • Lesson 2: Creating Service Broker Objects
 • Lesson 3: Sending and Receiving Messages
 • Lab: Using Service Broker

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om Windows Server, tidigare erfarenhet av T-SQL och relationsdatabaser och även viss erfarenhet av databasdesign.

T618 - Informationsbehandling med SQL

Certifieringsförberedande

Exam 70-433 - TS: Microsoft SQL Server 2008, Database Development

Kursmaterial

Microsofts digitala officiella kursmaterial på engelska.

Kursfakta

Kurs-ID: MS6232
Längd: 5 dagar
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.