MS6234

Ladda ner som PDF

Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services

Denna utbildning lär dig att bygga en Analysis Services-lösning. Du får lära dig att designa din databas och hur du bygger OLAP-kuber och Data Mining-lösningar. Du får även lära dig att effektivt administrera en sådan lösning.

 This course can be paid with SA Vouchers  SA Voucher

Målgrupp:

Tekniker och utvecklare med ansvar för att bygga en BI-lösning med hjälp av Microsoft SQL Server Analysis Services.

Du får lära dig:

 • Describe how SQL Server Analysis Services can be used to implement analytical solutions.
 • Create multidimensional analysis solutions with SQL Server Analysis Services.
 • Implement dimensions and cubes in an Analysis Services solution.
 • Implement measures and measure groups in an Analysis Services solution.
 • Query a multidimensional Analysis Services solution.
 • Customize an Analysis Services cube.
 • Deploy and secure an Analysis Services database.
 • Maintain a multidimensional Analysis Services solution.
 • Implement a Data Mining solution.

Innehåll:

Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server Analysis Services

 • Lesson 1: Overview of Data Analysis Solutions
 • Lesson 2: Overview of SQL Server Analysis Services
 • Lesson 3: Installing SQL Server Analysis Services

Module 2: Creating Multidimensional Analysis Solutions

 • Lesson 1: Developing Analysis Services Solutions
 • Lesson 2: Creating Data Sources and Data Source Views
 • Lesson 3: Creating a Cube

Module 3: Working with Cubes and Dimensions

 • Lesson 1: Configuring Dimensions
 • Lesson 2: Defining Attribute Hierarchies
 • Lesson 3: Sorting and Grouping Attributes

Module 4: Working with Measures and Measure Groups

 • Lesson 1: Working With Measures
 • Lesson 2: Working with Measure Groups

Module 5: Querying Multidimensional Analysis Solutions

 • Lesson 1: MDX Fundamentals
 • Lesson 2: Adding Calculations to a Cube

Module 6: Customizing Cube Functionality

 • Lesson 1: Implementing Key Performance Indicators
 • Lesson 2: Implementing Actions
 • Lesson 3: Implementing Perspectives
 • Lesson 4: Implementing Translations

Module 7: Deploying and Securing an Analysis Services Database

 • Lesson 1: Deploying an Analysis Services Database
 • Lesson 2: Securing an Analysis Services Database

Module 8: Maintaining a Multidimensional Solution

 • Lesson 1: Configuring Processing
 • Lesson 2: Logging, Monitoring, and Optimizing an Analysis Services Solution
 • Lesson 3: Backing Up and Restoring an Analysis Services Database

Module 9: Introduction to Data Mining

 • Lesson 1: Overview of Data Mining
 • Lesson 2: Creating a Data Mining Solution
 • Lesson 3: Validating Data Mining Models

Förkunskaper

En grundläggande förståelse för vad en OLAP-kub är och hur den används, viss erfarenhet av Windows Server och SQL server och SQL som frågespråk.

Kursmaterial

Microsofts digitala officiella kursmaterial på engelska.

Kursfakta

Kurs-ID: MS6234
Längd: 3 dagar
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.