T618

Ladda ner som PDF

Informationsbehandling med SQL

Detta är en den mest heltäckande kursen för dig som behöver få en grundläggande förståelse för skapande och underhåll av databasstrukturer med hjälp av SQL (Structured Query Language).

Du kommer att få lära dig SQL-språkets syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.

Målgrupp

Denna kurs är främst riktad mot systemutvecklare och programmerare som ska kunna utveckla och underhålla applikationer mot en databas och avancerade användare som behöver kunna formulera och ställa egna frågor mot en databas.

Förkunskaper

Vana vid att arbeta i Windowsmiljö: fönsterhantering etc. Erfarenhet av programmering och av relationsdatabaser är en fördel, men absolut inget krav.

Språk

Kursen hålls på svenska (Kontakta oss om du föredrar engelska).

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår och samtliga övningar genomförs på Microsoft SQL Server 2014

Utbildningen är framtagen för att vara plattformsoberoende. Laborationer genomförs i Microsoft SQL Server miljö, men du får även exempel för funktionalitet i exempelvis Oracle och MySql. Kursen är mycket övningsintensiv och mer än halva tiden används till praktiska övningar som utförs mot en SQL Server-databas.

Du får lära dig:

SQL-språket: syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.
Hur man skapar och underhåller databasstrukturer.

Innehåll:

1. Översikt

 • Grundläggande om SQL
 • Grundläggande DBMS och relationsdatabaser

2. Börja med SQL

 • Aritmetiska operationer
 • Union, Union All, Intersect och Minus
 • Select-satser och Where-villkor
 • Logiska operatorer

3. Funktioner

 • Numeriska-, sträng- och omvandlingsfunktioner
 • Funktioner i SQL: SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN, m m

4. CLAUSES

 • Sortering (ORDER BY)
 • Gruppering (GROUP BY) med villkor (HAVING)

5. JOINS, Subqueries

 • Subqueries i select-satser
 • Equi-join, Outer-join, Self-join, m m

6. Manipulering av data

 • Insert och Update med subqueries
 • Insert, Update och Delete

7. Datamodellering

 • Självständiga objekt, beroende objekt
 • Enkel genomgång av ett på marknaden vanligt förekommande datamodelleringsverktyg
 • ... Läs mer

Utbildningen är framtagen för att vara plattformsoberoende. Laborationer genomförs i Microsoft SQL Server miljö, men du får även exempel för funktionalitet i exempelvis Oracle och MySql. Kursen är mycket övningsintensiv och mer än halva tiden används till praktiska övningar som utförs mot en SQL Server-databas.

Du får lära dig:

SQL-språket: syntax, möjligheter, begränsningar och funktionalitet.
Hur man skapar och underhåller databasstrukturer.

Innehåll:

1. Översikt

 • Grundläggande om SQL
 • Grundläggande DBMS och relationsdatabaser

2. Börja med SQL

 • Aritmetiska operationer
 • Union, Union All, Intersect och Minus
 • Select-satser och Where-villkor
 • Logiska operatorer

3. Funktioner

 • Numeriska-, sträng- och omvandlingsfunktioner
 • Funktioner i SQL: SUM, COUNT, AVG, MAX, MIN, m m

4. CLAUSES

 • Sortering (ORDER BY)
 • Gruppering (GROUP BY) med villkor (HAVING)

5. JOINS, Subqueries

 • Subqueries i select-satser
 • Equi-join, Outer-join, Self-join, m m

6. Manipulering av data

 • Insert och Update med subqueries
 • Insert, Update och Delete

7. Datamodellering

 • Självständiga objekt, beroende objekt
 • Enkel genomgång av ett på marknaden vanligt förekommande datamodelleringsverktyg
 • Grundläggande genomgång om datamodellering. Vad är det och vad är det bra för?
 • Relationer

8. Skapa och underhålla databaser och tabeller

 • Create, Alter och Drop

9. Vyer och index

 • Skapa, manipulera och ta bort vyer och index
 • Inskränkningar
 • Användningsområden
 • Olika typer av index: sammansatta och enkla

10. Databastransaktioner

 • Transaktionshantering; Savepoints, Commit och Rollback
 • Select … for Update Nowait

11. Databassäkerhet

 • Skapa, manipulera och ta bort användare, roller och rättigheter
 • Hur hanterar man privilegier?

Övningar:

 • Select. In, Between
 • Union, Union All, Intersect, Minus NVL - NULL, Decode, datumfunktioner, strängfunktioner, Where, Group By, Having, Order By
 • Kopplingar, underfrågor
 • Insert, Update, Delete Create, Alter, Drop, primära och främmande nycklar.
 • Vyer och säkerhet, index, transaktioner, Commit, Rollback, låsningar, Select…forupdate, säkerhet: Users, Roles, Privilegies.
 • System- eller DBA-privilegier?

 

"Vill gärna kommentera att SQL-kursen var mycket intressant tack vare instruktörens suveräna kunskaper,pedagogiska skärpa och humor som tillförde kursupplevelsen "det där lila extra." 
/ en nöjd deltagare 3/10-2016
Citat från tidigare deltagare
"Bra med förståeliga liknelser. Tex adressregister. Exempel som man kan förstå lätt." 
/ en nöjd deltagare 1/6-2015
Citat från tidigare deltagare
"En mycket bra och användbar kurs!” 
/ en nöjd deltagare 1/6-2015
Citat från tidigare deltagare
 
 

Kursfakta

Kurs-ID: T618
Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 26 950 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
29 jan-31 jan
Boka nu!
26 feb-28 feb
Boka nu!
26 mar-28 mar
Boka nu!
2 maj-4 maj
Boka nu!
11 jun-13 jun
Boka nu!
Göteborg
29 jan-31 jan
R
Boka nu!
26 feb-28 feb
R
Boka nu!
26 mar-28 mar
R
Boka nu!
2 maj-4 maj
R
Boka nu!
11 jun-13 jun
R
Boka nu!
Cloud Access
i Läs mer

Delta på kursen från ditt hem, jobb eller annan plats.

29 jan-31 jan
Boka nu!
26 feb-28 feb
Boka nu!
26 mar-28 mar
Boka nu!
2 maj-4 maj
Boka nu!
11 jun-13 jun
Boka nu!

Tipsa