Windows Server 2008

Windows server 2008

Leverera it-tjänster till verksamheten med bättre kontroll, lägre kostnad och högre flexibilitet. Som erfaren utbildningsleverantör med en både bred och djup kunskap kring Microsoft Windows Server Systems kan Informator leverera exakt det du vill ha.