T1015

Ladda ner som PDF

ISO/IEC 20000 Introduktion

I december 2005 publicerades ISO/IEC 20000 som är en internationell standard för IT Service Management som formellt kan mäta och kvalitetssäkra en IT organisations tjänsteleverans. Standarden, som baseras på ITILs ramverk, har länge varit efterfrågad och är en vidareutveckling av den brittiska standarden BS 15 000. Genom att processbaserat arbetssätt kan IT-leverantörer, interna såväl som externa, leverera tjänster med högre kvalitet, större kundfokus till lägre kostnader. Denna utbildning ger deltagaren en övergripande kunskap om ISO/IEC 20000, hur standarden är uppbyggd och vad som krävs för att bli certifierad.

Du får lära dig:

Efter genomgången introduktionskurs skall deltagaren ha erhållit kunskap om bakgrund och historik till ISO/IEC 20000 samt relationen till ITIL. Vidare får deltagaren kunskap om standardens uppbyggnad och ingående delar, krav som ställs på organisationen för eventuell certifiering samt vilka utbildningar som kan vara aktuella vid ett införande.

Innehåll:

  • Inledning och bakgrund till ISO/IEC20000
  • Syftet med ISO/IEC20000
  • Drivkrafter bakom skapandet av standarden
  • Relationer och beröringspunkter till ITIL och andra ramverk
  • Uppbyggnad, struktur och innehåll i ISO/IEC20000
  • Termer och begrepp
  • Krav på organisationen vid ett införandeprojekt
  • Regler för certifiering
  • Relevanta vidareutbildningar

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: T1015
Längd: 1 dag
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.