ITIL® Capability

Här hittar du utbildningar inom ITIL® Capability.

Kurser inom ITIL Capability

Intresseanmälan >

På denna utbildning, som är en av ITILs capability-kurser, får du en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om användarsupport. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med planering av Service Desk och de processer som Service Desk ansvarar för.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL v3 Service Capability - Operational Support and Analysis.

Läs mer
Intresseanmälan >

På denna utbildning, som är en av ITIL®s capability-kurser, får du en djupare förståelse för den del av ITIL®-ramverket som handlar om säkerställande av IT-tjänsternas tillgänglighet. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med planering och drift av IT-tjänster från ett tillgänglighetsperspektiv, både inom design- och operations-fasen.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL® Service Capability - Planning, Protection & Optimization'.

Läs mer
Intresseanmälan >

På denna utbildning, som är en av ITIL®s capability-kurser, får du en djupare förståelse för den del av ITIL®-ramverket som handlar om tjänstedefinition och avtalsfrågor. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar med definition och beskrivning av IT-tjänster samt etablering av avtal, t.ex. SLA-avtal.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL® Service Capability - Service Offerings and Agreements'.

Läs mer
Intresseanmälan >

På denna utbildning, som är en av ITIL®s capability-kurser, får du en djupare förståelse för den del av ITIL®-ramverket som handlar om testning, validering och driftsättning av tjänster. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med att planera och utföra förändringar på IT-tjänster.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL® Service Capability - Release, Control and Validation'.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se