T1603

Ladda ner som PDF

ITIL® Practitioner

Temat för ITIL Practionerkursen är hur man verkligen skapar och driver en positiv förändring i organisationen. Huvudsakligt fokus är kommunikation och förändringsledning. Kursen utgår från CSI-modellen som beskrivs i ITIL-boken Continual Service Improvement och ger handfasta rekommendationer och verktyg för målsättning, uppföljning och förbättringsarbete.

Kursen är till stora delar övningsbaserad och deltagarna får chansen att praktiskt tillämpa de verktyg och modeller som kursen beskriver. Efter utbildningen ska deltagaren ha erhållit kunskaper och färdigheter som är direkt tillämpbara vid etablering och utveckling av de processer och modeller som beskrivs i ITIL-ramverket. Deltagaren ska även förstå hur de verktyg och mallar som behandlas i kursen ska användas i praktiken. Stort fokus läggs på följande delar:

  • Organisatorisk förändringsledning
  • Kommunikation
  • Mål och målnedbrytning
  • Mätning och uppföljning

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som är med och driver förbättringsarbete, inte nödvändigtvis baserat på ITIL, och vill utveckla denna förmåga.

Förkunskaper

För att skriva certifieringen krävs certifiering inom ITIL Foundation. Erfarenhet av verksamhetsutveckling är en fördel men inget förkunskapskrav. Kurstiden används till att skapa en förståelse för praktisk förändringsledning, inte till genomgång av ITIL-teori.

Certifieringsförberedande

Certifiering sker vid separat tillfälle (2.650 SEK tillkommer utöver kurspris om cert genomförs vid klassrumstillfälle alt. 3.200 SEK för genomförande online via egen dator). Certifieringen är “open book” och den bok som får användas vid certifieringstillfället heter ITIL Practitioner Guidance

Språk

Kursen hålls på svenska (Kontakta oss om du föredrar engelska).

Kursmaterial

Digitalt kursmaterial på engelska ingår.
Observera dock att boken ITIL Practitioner Guidance inte ingår i kursavgiften men det är en stark rekommendation att varje kursdeltagare har tillgång till ett exemplar under kursens gång. Beställ ditt exemplar via info@olingo.se.

Informator Training Cloud

Vår utbildningsportal stöttar dig genom hela utbildningen. Portalen är tidsbesparande och utformad för att ge dig som deltagare en mer effektiv inlärning - som leder till bättre resultat och större kunskapstillämpning efter kursen. Läs mer här >

Observera att boken ITIL Practitioner Guidance inte ingår i kursavgiften men det är en stark rekommendation att varje kursdeltagare har tillgång till ett exemplar under kursens gång.

Olingo har valt ett kursupplägg med två lärarledda utbildningsdagar och ett separat certifieringstillfälle online ca två veckor efter kurs.
Syftet är att ge deltagaren tid att repetera kursen och till sig boken ITIL Practitioner Guidance som också kommer att användas under själva certifieringen.
Kursupplägget blir på så sätt både tids- och kostnadseffektivt då du inte är borta från arbetet mer än två dagar, samtidigt som du heller inte betalar för mer än två kursdagar.

Observera att boken ITIL Practitioner Guidance inte ingår i kursavgiften men det är en stark rekommendation att varje kursdeltagare har tillgång till ett exemplar under kursens gång.

Olingo har valt ett kursupplägg med två lärarledda utbildningsdagar och ett separat certifieringstillfälle online ca två veckor efter kurs.
Syftet är att ge deltagaren tid att repetera kursen och till sig boken ITIL Practitioner Guidance som också kommer att användas under själva certifieringen.
Kursupplägget blir på så sätt både tids- och kostnadseffektivt då du inte är borta från arbetet mer än två dagar, samtidigt som du heller inte betalar för mer än två kursdagar.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: T1603
Längd: 2 dagar
Pris exkl moms: 14 950 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
8 maj-9 maj
Boka nu!
26 jun-27 jun
Boka nu!
13 sep-14 sep
Boka nu!
18 okt-19 okt
Boka nu!
29 nov-30 nov
Boka nu!
Göteborg
8 maj-9 maj
R
Boka nu!
26 jun-27 jun
R
Boka nu!
13 sep-14 sep
R
Boka nu!
18 okt-19 okt
R
Boka nu!
29 nov-30 nov
R
Boka nu!
Malmö
8 maj-9 maj
R
Boka nu!
26 jun-27 jun
R
Boka nu!
13 sep-14 sep
R
Boka nu!
18 okt-19 okt
R
Boka nu!
29 nov-30 nov
R
Boka nu!

Tipsa