M1728

Ladda ner som PDF

ITSM Simulering

Simulering ITSM är en interaktiv och givande utbildning som ger dig en djupare förståelse för vikten av tydlighet i roller, processer och kommunikation. Simulering ITSM bygger på ett realistiskt scenario där affärsverksamheten samverkar med IT för att bygga upp en lönsam och stabil tjänstleverans.

ITSM SimuleringSimuleringsformatet är mycket bra även som företagsintern kickoff-aktivitet eftersom utbildning och teambuilding kombineras på ett underhållande och lärorikt sätt. Det är också ett effektiv sätt att stärka relationen mellan till exempel IT-organisation och leverantörer. 

Målgrupp

Simulering ITSM är en interaktiv och givande utbildning som ger en djupare förståelse för vikten av tydlighet i roller, processer och kommunikation. Simulering ITSM bygger på ett realistiskt scenario där affärsverksamheten samverkar med IT för att bygga upp en lönsam och stabil tjänsteleverans. 

Förkunskaper

Deltagarna behöver inga förkunskaper i ITIL men erfarenhet av att arbeta på en IT-avdelning och/eller som beställare eller kravställare mot IT är fördelaktigt. Allra bäst dynamik blir det om deltagarna har olika bakgrund och roller i leveransen, gärna med deltagare från både IT och verksamheten

Kursmaterial

Inget kursmaterial finns eller delas ut förutom de anteckningar som görs under arbetet

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

HUR SIMULERINGEN GÅR TILL

Simuleringen består av tre rundor. Samtliga deltagare tilldelas roller och motsvarande instruktioner från start. Scenariot bygger på en fiktiva organisation med verkliga utmaningar. Halva rummet representerar verksamheten medan andra hälften representerar IT. Till sin hjälp kan verksamhetsrollerna övervaka sin ekonomi och sitt IT-stöd från en dashboard (enligt bilden nedan).

Efter varje runda görs en utvärdering för att lyfta fram vad som gick bra, vad som gick mindre bra och vad som behöver göras för att förbättra situationen. Efter tredje rundan bör verksamheten och IT hittat effektiva arbetssätt som leder till att samtliga delar av den fiktiva organisationen är lönsamma.

ITSM Simulering

Simuleringen bygger på ett scenario där ett företag i byggbranschen, Bygglo AB, anlitar en intern ITavdelning för att stödja företagets affärstjänster. Målet för varje simuleringsrunda är att Bygglo AB ska tjäna så mycket pengar som möjligt och att ITverksamheten ska hålla sin budget. Deltagarna tvingas inse kopplingen mellan Bygglos affärsverksamhet och de IT-tjänster och den infrastruktur som IT-tjänsterna är beroende av. Avtal ska etableras, ärenden ska... Läs mer

HUR SIMULERINGEN GÅR TILL

Simuleringen består av tre rundor. Samtliga deltagare tilldelas roller och motsvarande instruktioner från start. Scenariot bygger på en fiktiva organisation med verkliga utmaningar. Halva rummet representerar verksamheten medan andra hälften representerar IT. Till sin hjälp kan verksamhetsrollerna övervaka sin ekonomi och sitt IT-stöd från en dashboard (enligt bilden nedan).

Efter varje runda görs en utvärdering för att lyfta fram vad som gick bra, vad som gick mindre bra och vad som behöver göras för att förbättra situationen. Efter tredje rundan bör verksamheten och IT hittat effektiva arbetssätt som leder till att samtliga delar av den fiktiva organisationen är lönsamma.

ITSM Simulering

Simuleringen bygger på ett scenario där ett företag i byggbranschen, Bygglo AB, anlitar en intern ITavdelning för att stödja företagets affärstjänster. Målet för varje simuleringsrunda är att Bygglo AB ska tjäna så mycket pengar som möjligt och att ITverksamheten ska hålla sin budget. Deltagarna tvingas inse kopplingen mellan Bygglos affärsverksamhet och de IT-tjänster och den infrastruktur som IT-tjänsterna är beroende av. Avtal ska etableras, ärenden ska prioriteras och problem med infrastrukturen ska lösas. Dessutom ska ändringsförslag på IT-tjänsterna utvärderas, planeras och genomföras. På ett naturligt sätt vävs ett antal ITIL-processer in i handlingen.

Simuleringen är uppbyggd kring interaktionen mellan verklighetstrogna roller/funktioner på verksamhets- och IT-sidan. Varje simuleringsdeltagare blir tilldelad en roll och förväntas agera i rollen genom hela simuleringen. Kommunikationen och interaktionen mellan dessa roller är avgörande för ett framgångsrikt simuleringsresultat. En simuleringsmotor används för att simulera Incidenter samt visualisera resultat och samverkan mellan IT och verksamheten, såväl från ett strategiskt som från ett operativt perspektiv. Deltagarna gör framsteg för varje runda och ökar successivt den operativa mognadsgraden och får en övergripande förståelse för möjligheterna och förutsättningarna för framgång inom IT Service Management.

Inför varje simuleringsrunda äger en planeringsfas rum och mellan rundorna sker utvärdering av vad som fungerat bra och vad som behöver rättas till inför nästa simuleringsrunda.

Innehåll

Effekterna nedan utgör exempel på vad som kan förväntas i respektive simuleringsrunda:

Runda 1

  • Arbeta i stuprör samt brister i kommunikationen
  • Obefintliga processer samt stödsystem
  • Otydligheter i servicenivåer (SLA) och prioriteringar
  • Otydligheter i roller och ansvar

Runda 2

  • Ökad medvetenhet om vad som skapar värde hos kunden
  • Förbättrad ärendehantering samt etablering av verktygsstöd
  • Introduktion av Problem Management och Knowledge Management
  • Förbättrad Change-process och insikt om att blanda in flera parter i Change-analysen

Runda 3

  • Ytterligare förbättringar och effektiviseringar av roller, processer och rutiner
  • Kraftigt förbättrat simuleringsresultat

Som standard omfattar utbildningen tre simuleringsrundor och genomförs under 3,5 timmar. Lite beroende på syftet med simuleringen, tillgänglig tid etc så kan även en något förkortad version med två spelrundor erbjudas (ca 2,5 timmar) fungera i företagsintern form. Simuleringen är utvecklad för att hantera 10-20 deltagare. Optimalt antal är 12-16 personer.

 

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: M1728
Längd: 0,5 dag
Pris exkl moms: 5 950 kr
Inregistrering: 08.30
Kursstart: 09.00
Kursslut (ca): 12.00

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
19 mar
Boka nu!
15 maj
Boka nu!
31 aug
Boka nu!
15 okt
Boka nu!
13 dec
Boka nu!
Göteborg
20 mar
Boka nu!
16 maj
Boka nu!
30 aug
Boka nu!
16 okt
Boka nu!
12 dec
Boka nu!

Tipsa