Utbildningsstege ITIL

Kurser inom ITIL & ITSM

TRIM Foundation

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1722 Datum: 11 dec
Läs mer och boka >
11 december

The Rational IT Model (TRIM) är en komplett referensmodell för hur din organisation kan anamma Service Management och bygga upp en effektiv leverans av IT-tjänster.  Modellen bygger på ramverket ITIL® men har anpassats och skalats ned till en nivå som är enklare att förstå och använda inom en IT-organisation.

TRIM är resultatet av mer än 10-års samlad erfarenhet från konsulter och IT-organisationer i Sverige, och som nu innehåller mallar och verktyg för hur du enkelt kopplar ihop din befintliga organisation med tjänster, processer, ekonomi och ansvar.

Läs mer

SIAM Foundation

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1731 Datum: 25 sep, 16 okt, 27 nov
Läs mer och boka >

Kursen ger kunskaper i Service Integration and Management (SIAM) och dess drifkrafter, struktur och grundläggande koncept. Kursen ger också stöd för att certifiera sig på SIAM Foundation hos EXIN on-line.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ITIL Introduktion

ITIL® Foundation


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2862 Datum: 27 sep, 11 okt, 30 okt, 8 nov - Fler...
Läs mer och boka >

Grundläggande 3-dagars kurs som ger en förståelse för ITIL och samtidigt öppnar dörren för fördjupningskurser inom ITIL. Kursen vänder sig till dig som är inblandad i leveransen av IT-tjänster och behöver en förståelse för "best practice" inom Service Management.

Läs mer

ITIL® Foundation Optimized + Certification


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1702 Datum: 25 sep, 9 okt, 24 okt, 24 nov
Läs mer och boka >

ITIL Foundation Optimized is delivered as blended learning to ensure learning transfer. Starting up with E-learning on an overview of ITIL before first classroom day, followed up with 1 + 1 full days in classroom (a week apart) combined with approximately 15 more hours of self-studies during and after (supported by our Training Cloud with preparing questions, white papers, mock examination and films where our experts drill down in certain subareas and suggests which parts to focus extra on regarding the exam). This way of learning ensures a definitely higher possibility to pass your final exam!

Läs mer

ITIL® Inspiration and Awareness


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2864 Kursen genomförs på förfrågan

Till er som behöver Inspiration i er verksamhetsutveckling och upplever att ITIL inte är ett kittlande begrepp. Vi sätter ITIL i perspektiv och beskriver vad en tjänst är hur man kan använda ITIL i sin verksamhetsutveckling.

Läs mer

ITIL® Introduction for the Service Desk


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1002 Kursen genomförs på förfrågan

The course “ITIL Introduction for the Service Desk function” is for you, especially anyone who works in a Service

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ITIL Praktiskt Införande

ITIL® Practitioner


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1603 Datum: 16 okt, 29 nov
Läs mer och boka >

Din organisation arbetar eller planerar att arbeta med ITIL och du kanske till och med gått den teoretiska kursen ITIL Foundation. Nu är det dags att bli praktisk och få full förståelse för hur ITIL tillämpas bäst i praktiken!

Temat för ITIL Practionerkursen är hur man verkligen skapar och driver en positiv förändring i organisationen. Huvudsakligt fokus är kommunikation och förändringsledning. Utbildningen utgår från CSI-modellen som beskrivs i ITIL-boken Continual Service Improvement och ger handfasta rekommendationer och verktyg för målsättning, uppföljning och förbättringsarbete.

Läs mer

ITSM Simulering

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: M1728 Datum: 23 okt, 11 dec
Läs mer och boka >
23 oktober, 11 december

Simulering ITSM är en interaktiv och givande utbildning som ger dig en djupare förståelse för vikten av tydlighet i roller, processer och kommunikation. Simulering ITSM bygger på ett realistiskt scenario där affärsverksamheten samverkar med IT för att bygga upp en lönsam och stabil tjänstleverans.

Simuleringsformatet är mycket bra även som företagsintern kickoff-aktivitet eftersom utbildning och teambuilding kombineras på ett underhållande och lärorikt sätt. Det är också ett effektiv sätt att stärka relationen mellan till exempel IT-organisation och leverantörer. 

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ITIL Lifecycle

Läs mer och boka >
2 oktober, 6 december
2 oktober R, 6 december R
2 oktober R, 6 december R

På denna utbildning får du en djupare förståelse för innehållet i Service Strategy-boken. Utbildningen vänder sig framför allt till personer på ledningsnivå samt konsulter som jobbar med IT-strategi.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Lifecycle Management - Service Strategy'.

Läs mer
Läs mer och boka >

På denna utbildning får du en djupare förståelse för innehållet i Service Design-boken. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som jobbar med att definiera tjänsteinnhåll och att etablera avtal och SLAer.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Lifecycle Management - Service Design'.

Läs mer
Läs mer och boka >

På denna utbildning får du en djupare förståelse för innehållet i Service Operations-boken. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som jobbar med Service Desk, användarsupport eller driftövervakning.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Lifecycle Management - Service Operations'.

Läs mer
Läs mer och boka >
4 oktober, 13 november
4 oktober R, 13 november R

På denna utbildning får du en djupare förståelse för innehållet i CSI-boken (Continual Service Improvement). Utbildningen vänder sig framför allt till dig som jobbar med förbättring och vidareutveckling av verksamheten samt rapportering och uppföljning.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Lifecycle Management - CSI'.

Läs mer
Läs mer och boka >
9 oktober, 18 december
9 oktober R, 18 december R

På denna utbildning får du en djupare förståelse för innehållet i Service Transition-boken. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som jobbar med att testa och driftsätta nya och uppdaterade IT-tjänster.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Lifecycle Management - Service Transition'.

Läs mer
Läs mer och boka >
30 november
30 november
30 november

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ITIL Capability

ITIL® Capability Operational Support & Analysis


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2870 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

På denna utbildning, som är en av ITILs capability-kurser, får du en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om användarsupport. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med planering av Service Desk och de processer som Service Desk ansvarar för.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL v3 Service Capability - Operational Support and Analysis.

Läs mer

ITIL® Capability Plan, Protection & Optimization


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2871 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

På denna utbildning, som är en av ITILs capability-kurser, får du en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om säkerställande av IT-tjänsternas tillgänglighet. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med planering och drift av IT-tjänster från ett tillgänglighetsperspektiv, både inom design- och operations-fasen.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Capability - Planning, Protection & Optimization'.

Läs mer

ITIL® Capability Service Offerings And Agreements


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2872 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

På denna utbildning, som är en av ITILs capability-kurser, får du en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om tjänstedefinition och avtalsfrågor. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar med definition och beskrivning av IT-tjänster samt etablering av avtal, t.ex. SLA-avtal.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Capability - Service Offerings and Agreements'.

Läs mer
Läs mer >

På denna utbildning, som är en av ITILs capability-kurser, får du en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om testning, validering och driftsättning av tjänster. Utbildningen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med att planera och utföra förändringar på IT-tjänster.
Utbildningen erbjuder möjlighet att certifiera sig och erhålla certifikatet 'ITIL Service Capability - Release, Control and Validation'.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ISO/IEC

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ITIL Specialkurser

Läs mer och boka >
24 oktober
24 oktober R
24 oktober R

The ITIL Intermediate Qualification: Managing Across the Lifecycle Certificate is a free-standing qualification, but is also the final module of the Service Lifecycle and/or Service Capability modules that leads to the ITIL Expert in IT Service Management.

Läs mer

KCS v6 Practices Workshop

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1714 Datum: 11 okt
Läs mer och boka >
11 oktober

This 2,5-day trainer-led workshop, plus a optional half-day certification exam focuses on the eight practices of KCS and what it takes to support a successful KCS implementation and adoption. Industry examples and class exercises are used to develop these practices to make them more practical.

KCS Content, structured problem solving workflow, roles and responsibilities, performance assessment and measurements, and Leadership and Communication requirements are examples of the workshop agenda. In the end, you will be left with a clear understanding of what KCS is, how it works, knowing what the benefits are for your organization’s success and how to continue forward.

Läs mer

Pm³ och ITIL i samspel


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: PM303 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Det blir allt vanligare att organisationer använder både pm3 och ITIL för att styra och effektivt arbeta med förvaltning. Kursen ger dig en djupare förståelse för hur pm3 och ITIL kan samverka och hur de gemensamt kan öka styrning och kvalitet i systemförvaltningen. Kombinera pm3 och ITIL för ökad nytta!

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ITIL Certifiering

ITIL® Certifiering - Öppen


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: ITIL-Cert Kursen genomförs på förfrågan
När du går en ITIL-utbildning hos Informator erbjuds du att certifiera dig i samband med kursens slut. Vill du endast boka certifiering går det också bra. Vi erbjuder följande certifieringar inom ITIL: ITIL Foundation Certifiering: ITIL ITIL Capability, samtliga certifieringar: ITIL ITIL Lifecycle, samtliga certifieringar: Tider: 15.00-17.00 Bokningsförfarande: Eftersom... Läs mer

ITIL® - Preparation inför certifiering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T2912 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >
Ska du certifiera dig och behöver vägledning innan skrivningen? Informator kan erbjuda dig en certifieringscoach.  Vid coachningstillfället får du vägledning, stöd och tips för att underlätta tentaskrivningen och din väg fram till en avklarad certifiering inom valt område. Upplägget innebär att deltagaren får... Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se