M205

Ladda ner som PDF

Att lyckas som konsult

Detta är kursen för dig som arbetar som konsult mot såväl kunder som personer i den egna organisationen. Kursen är också synnerligen lämpad för konsultteam som behöver svetsas samman. Passar även mycket bra att genomföras i samband med kick-offer och liknande.

Övningar under kursen sker både i grupparbeten och enskilda övningar. Bland annat hur du naturligt arbetar med en företagspresentation, marknadsföring utan att uppfattas som säljig, kartläggning av behov för att se nya uppdrag framåt, planering för att tillföra värde, att våga ta betalt för merjobb med mera.

Målgrupp

Kursen riktar sig mot aktiva konsulter som vill/ska axla affärsutvecklarroll

Förkunskaper

Kursen kräver inga konkreta förkunskaper

Kursmaterial

Kursmaterial på Svenska ingår

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Kursinnehåll

1. KONSULTROLLEN

 • » Vad är en konsult? 
 • » Vad är viktigt hos konsulten? 
 • » Vad tillför konsulten? 
 • » Orsaker till att konsulten efterfrågas: kompetensbrist, kapacitetsbrist, idéspruta, bollplank, städa upp 
 • » Att bli konsult – problem, möjligheter, kontakter, erfarenheter, mål och medel 
 • » Konsultativt beteende 
 • » Kompetensområden, fack-, social, kommersiell- och verkställande kompetens 
 • » Första intrycket 
 • » Förtroende och etik 


2. ATT ARBETA MED RÄTT SAK

 • » Personlig planering 
 • » Att själv planera sin tid 
 • » Tidsslöseri 
 • » Paretoprincipen 
 • » Prioritera de viktigaste målen och vidhängande aktiviteter
 • » Konsten att säga NEJ! 
 • » Besluta, planera och genomföra 


3. MITT AGERANDE, PERSONUTVECKLING

 • » Positivt tänkande, öka självförtroendet 
 • » Att ta risker 
 • » Förberedelse och förtroende 
 • » Aktivt lyssnande
 • » Trovärdighet, förtroendeattityden 
 • » Problem, beslut, visioner, idéer, mål 
 • » Reagera på gensvar 

4.... Läs mer

Kursinnehåll

1. KONSULTROLLEN

 • » Vad är en konsult? 
 • » Vad är viktigt hos konsulten? 
 • » Vad tillför konsulten? 
 • » Orsaker till att konsulten efterfrågas: kompetensbrist, kapacitetsbrist, idéspruta, bollplank, städa upp 
 • » Att bli konsult – problem, möjligheter, kontakter, erfarenheter, mål och medel 
 • » Konsultativt beteende 
 • » Kompetensområden, fack-, social, kommersiell- och verkställande kompetens 
 • » Första intrycket 
 • » Förtroende och etik 


2. ATT ARBETA MED RÄTT SAK

 • » Personlig planering 
 • » Att själv planera sin tid 
 • » Tidsslöseri 
 • » Paretoprincipen 
 • » Prioritera de viktigaste målen och vidhängande aktiviteter
 • » Konsten att säga NEJ! 
 • » Besluta, planera och genomföra 


3. MITT AGERANDE, PERSONUTVECKLING

 • » Positivt tänkande, öka självförtroendet 
 • » Att ta risker 
 • » Förberedelse och förtroende 
 • » Aktivt lyssnande
 • » Trovärdighet, förtroendeattityden 
 • » Problem, beslut, visioner, idéer, mål 
 • » Reagera på gensvar 

4. MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

 • » Retorik
 • » Engagemang
 • » Argumentation
 • » Att marknadsföra och sälja tjänster 
 • » Marknadsplanen, marknadsverktyg, affärsidéer, prospekt och kunder 
 • » Kundrelationer och kundvård, relationer och engagemang 
 • » Struktur och form
 • » Kommunikation 

5. PROBLEMHANTERING

 • » Vad är problemet och vem äger det? 
 • » Beslutsprocessen
 • » Problemlösning samt hur: veta exakt problem, mål, metod, resurs 
 • » Förutse och undvika problem 

6. BEHOV OCH MÖJLIGHETER HOS KUND

 • » Att fånga önskemålen 
 • » Förslag
 • » Kundsamtal 
 • » Uppföljning och rätt leverans 

7. EKONOMI

 • » Ekonomiska samband
 • » Sätta upp ekonomiska mål 
 • » Ekonomiska flöden 
 • » Att ta betalt och hur 
 • » Att beskriva och förklara sina kvaliteter, referenser, kvalitet, styrka 

8. INDIVIDUELL HANDLINGSPLAN

 • » Handlingsplan för hur man ska agera efter kursen 
 • » Konkret implementering av dina mål och möjligheter
 • » Uppföljning 

 

Kursfakta

Kurs-ID: M205
Längd: 2 dagar
Pris exkl moms: 20 450 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.