Krav & Test

Krav och Test utbildningHär hittar du marknadens bredaste kursutbud för dig som vill utvecklas inom kravhantering och test. Utbildningarna hålls i våra lokaler som schemalagda kurser och kan även företagsanpassas hos oss eller hos er.

Förutom våra egna krav och testkurser erbjuder vi de internationellt gångbara certifieringarna inom IREB och ISTQB som rustar dig för framtida utmaningar. Det finns idag omkring en kvarts miljon ISTQB certifierade i världen vilket skapar en gemensam terminologi globalt inom test.

Kurser inom Kravhantering

Agil Kravhantering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1424 Datum: 3 maj, 14 jun
Läs mer och boka >
3 maj, 14 juni
3 maj GO!, 14 juni
3 maj, 14 juni

Efter denna 1-dagskurs har du lärt dig hur du kan arbeta med krav på ett agilt arbetssätt. Lär dig Agil kravhantering hos Informator.

Läs mer

REQB - IREB

Nyhet
Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1711 Datum: 30 jun, 21 sep, 16 nov
Läs mer och boka >

Efter sammanslagningen av REQB och IREB kan alla REQB grundcertifikat konverteras till IREB grundcertifikat. Dock finns det en del skillnader, som bör tas upp, speciellt för de som tänker fortsätta med IREB avancerade certifikat, för vilka IREB grundcertifikat utgör plattformen.

Läs mer
Läs mer och boka >
16 maj
Läs mer och boka >
13 juni

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i kravhantering och förbereder dig för certifiering enligt IREB. Certifieringen är ett internationellt bevis på att du har de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta med kravhantering. Kursen tar upp de mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system. 

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Test

Läs mer och boka >
9 maj GO!, 13 juni
9 maj

ISTQB Agile Tester


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: SV1408 Datum: 30 maj
Läs mer och boka >
30 maj GO!

Agil testning är kvalitetstänk från start. Kursen ökar din förståelse för det agila tankesättet och hjälper dig att stärka din roll som testare i ett agilt team.

Läs mer
Läs mer och boka >
12 juni
Läs mer och boka >
8 maj R
8 maj

Kursen ger dig verktyg för att kostnadseffektivt kunna hantera komplexa IT projekt, stora IT program, bygga upp eller ansvara för optimeringen av en testverksamhet.

Läs mer
Läs mer och boka >
13 juni
13 juni R
13 juni R

Den här kursen passar dig som är utvecklare eller testare och vill öka din förståelse och dina färdigheter inom framtagning av last-tester och testmiljö för komplexa webbapplikationer.

Läs mer

Modern TDD in Java


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1304 Datum: 29 maj
Läs mer och boka >
29 maj
29 maj R
29 maj R

Test-Driven Development (TDD) puts testing at the heart of the development process. Instead of testing being a boring, time-compressed flurry of bug hunting that follows on from implementation, TDD sees us use tests to drive and support the implementation process itself. Applied correctly, TDD may lead to better designed, less buggy software that developers are confident to evolve and extend as new requirements arrive.

Läs mer

Testautomatisering


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: SV014 Datum: 16 maj
Läs mer och boka >
16 maj
16 maj R
16 maj R

Kursen Testautomation dig ger insikter och idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk. Utbildningen består av två dagar som bygger på såväl teori som praktiska övningar som behandlar lösningar med C#, Python och Ruby!

Läs mer
Läs mer och boka >
16 maj
16 maj R
16 maj R

Detta är en tvådagarskurs för dig som önskar lära sig mer om testledning och de problem man ställs inför. Kursen går igenom de olika aktiviteter en testledare förväntas ansvara för och hur man tar sig an dessa på bästa sätt, t.ex. tidsuppskattning, definition av körscheman, kvalitetsfaktorer, att mäta progress och statusrapportering.

Läs mer

Modern TDD in .Net


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1302 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom Jira & Atlassian

JIRA Software Advanced


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1501B Datum: 25 apr, 29 maj, 18 sep, 30 okt - Fler...
Läs mer och boka >

This training is designed for more experienced JIRA and JIRA Agile users. We will guide you through the more advanced concepts of JIRA and coach you in how to become more efficient in your daily work. You will learn the tricks in how to become a truly advanced user in JIRA and JIRA Agile.

Läs mer

JIRA Software Essentials


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1501 Datum: 24 apr, 18 maj, 26 jun, 11 sep - Fler...
Läs mer och boka >

This training is designed for new JIRA and JIRA Agile users. We will guide you through the core concepts of JIRA and coach you in how to become more efficient in your daily work. You will learn the necessary basics in how to navigate and configure these tools as a user. We will coach you in agile concepts and how to apply them in JIRA Agile for Scrum, Kanban and other agile teams. After this training, you will master the basics of JIRA and JIRA Agile. The training is highly interactive and contains practical exercises.

Läs mer

Confluence Fundamentals


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1502 Datum: 23 maj, 18 sep, 30 okt, 4 dec
Läs mer och boka >

This training is designed to get you in the driver seat of your Confluence platform as an end user. We will go through the concepts of Confluence and teach you how to get your daily work done more efficiently. You will learn the necessary basics in how to navigate, find, create and configure Confluence. Starting from basic usage into touching the edge of more advanced usage.

Läs mer

Mastering JIRA Administration


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1503 Datum: 22 maj, 25 sep, 6 nov, 11 dec
Läs mer och boka >

This training is designed for JIRA Administrators and will guide you through the administration concepts of JIRA and coach you in how to become a more efficient JIRA Administrator. You will learn all the necessary things that a JIRA Administrator needs to run a healthy JIRA configuration.

Läs mer

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se

Kurser inom ALM & TFS

Läs mer och boka >
24 april GO!
24 april R
24 april R
Läs mer och boka >
29 maj
29 maj R
29 maj R

This exciting new course is the latest to be added to our TFS curriculum. It covers topics including PowerShell and PowerShell Desired State Configuration (DSC), Azure automation, application insights, release management, application diagnostics and troubleshooting, IntelliTrace, and much more.

Läs mer

TFS 2015 Configuration and Administration


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T131032 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

VSTS and TFS 2015 Developer Fundamentals - TFVC


Kursen kan företagsanpassas Kurs-ID: T1619 Kursen genomförs på förfrågan
Läs mer >

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss på 08-587 116 10 eller info@informator.se


Vi stöder dig hela vägen från ditt nuläge till ditt önskade läge i kompetensutvecklingen.
Vi erbjuder olika IT-certifieringar.

Ring eller maila oss Kontakta oss
för offert
08 587 116 10
info@informator.se