Certifieringar 

Informator har sedan hösten 2016 ingen egen certifieringsverksamhet utan hänvisar dig som skall göra certifiering inom test att kontakta SSTB. Vill du certifiera dig inom krav hänvisar vi dig till vår branschkollega Arrow Education.