SV012

Ladda ner som PDF

Grundläggande kravhantering

Under denna kurs går vi bland annat igenom olika tekniker för att samla in, dokumentera och arbeta aktivt med krav och kravhantering.

Målet är att du efter genomgången kurs ska kunna välja rätt tekniker och metoder utifrån de förutsättningar som gäller i din arbetsmiljö. Föreläsningar kommer att blandas med flertalet övningar och diskussionsuppgifter. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som önskar introduktion till kravområdet eller till dig som arbetar med krav i olika former och vill höja kvaliteten på ditt kravarbete. Exempel på roller som kan dra nytta av innehållet är t ex kravställare, kravanalytiker, projektledare, utvecklare eller testare. 

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Innehåll:

Grunderna

 • Vad är Krav?
 • Kravhantering
 • Kravnivåer
 • Klassificering av krav

Kravprocess

 • Planering och uppföljning
 • Kravinsamling
 • Kravanalys och granskning
 • Kravdokumentation
 • Kravskrivning
 • Kravförvaltning

Kravverktyg

 • Verktyg för planering och uppföljning
 • Verktyg för kravinsamling
 • Verktyg för kravanalys
 • Verktyg för kravdokumentation
 • Verktyg för kravförvaltning

Kursen ger dig tips i kravutformning.

Innehåll:

Grunderna

 • Vad är Krav?
 • Kravhantering
 • Kravnivåer
 • Klassificering av krav

Kravprocess

 • Planering och uppföljning
 • Kravinsamling
 • Kravanalys och granskning
 • Kravdokumentation
 • Kravskrivning
 • Kravförvaltning

Kravverktyg

 • Verktyg för planering och uppföljning
 • Verktyg för kravinsamling
 • Verktyg för kravanalys
 • Verktyg för kravdokumentation
 • Verktyg för kravförvaltning

Kursen ger dig tips i kravutformning.

Kursfakta

Kurs-ID: SV012
Längd: 2 dagar
Pris exkl moms: 16 450 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.