SV011

Ladda ner som PDF

IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i kravhantering och förbereder dig för certifiering enligt IREB. Certifieringen är ett internationellt bevis på att du har de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta med kravhantering. 

Kursen tar upp de mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system.

Målgrupp

Kursen passar för dig som vill få en grundläggande kompetens inom kravhantering, fördjupa eller bekräfta den kompetens du redan har. Arbetsområden utöver kravhantering som har stor nytta av kursen är till exempel systemutveckling, kvalitetssäkring, test, projektledning och systemanalys.

Förkunskaper

Erfarenheter inom till exempel kravhantering, test eller utveckling kan göra det lättare att relatera kursen till situationer i yrkeslivet men är inte nödvändigt.

Certifieringsförberedande

Tentamen för certifieringen skrivs på dator via ett testcenter och bokas i samband med kurs. För att kunna boka certifiering behöver du skapa ett konto hos iSQI/Pearson Vue. Notera ditt iSQI ID och ta med till kursen. För kursdeltagare är kostnaden för närvarande 2500 kr exkl. moms. Du kan även deltaga i certifieringstestet som ”privatist” till priset 3000 kr exkl. moms. 

Språk

Kursen hålls på svenska (Kontakta oss om du föredrar engelska).

Kursmaterial

Utöver kurspärm och häfte får du boken Requirements Engineering Fundamentals, 2nd edition av Klaus Pohl och Chris Rupp. Rocky Nook Inc. (2015)

För att få förståelse för kursens innehåll och fokus rekommenderar vi att du, innan kursstart, tar del av informationen som finns på IREB:s webbsida:

https://www.ireb.org/en/service/literature, speciellt syllabusen.

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Målet är att du ska bli mer produktiv i ditt dagliga arbete och klara en certifiering enligt IREB. Metoderna och teknikerna går att använda i alla organisationer och för alla typer av system såsom ekonomisystem, informationssystem eller inbyggda system. De går också att använda för olika modeller av programutveckling såsom RUP, Scrum och Kanban.

Kursplanen är framtagen av internationellt erkända experter inom kravhantering. För den som vill vidareutbilda sig finns flera nivåer av certifieringar inom IREB.

Efter kursen ska du kunna:

• Förstå och använda olika metodiker för identifiering och specificering av krav

• Analysera krav samt kvalitetssäkra krav och process

• Förstå roller och ansvar i processen för kravhantering

• Skriva en kravcertifiering för IREB

Kursupplägg

Kursen kombinerar lärarledda genomgångar, diskussioner och praktiska övningar. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterial och examination är på engelska.

Kursen innehåller en stor del teori baserad på IREBs syllabus. Förutom genomgång av teori utför vi praktiska övningar i grupp för att få en djupare förståelse. Kursen innehåller även... Läs mer

Målet är att du ska bli mer produktiv i ditt dagliga arbete och klara en certifiering enligt IREB. Metoderna och teknikerna går att använda i alla organisationer och för alla typer av system såsom ekonomisystem, informationssystem eller inbyggda system. De går också att använda för olika modeller av programutveckling såsom RUP, Scrum och Kanban.

Kursplanen är framtagen av internationellt erkända experter inom kravhantering. För den som vill vidareutbilda sig finns flera nivåer av certifieringar inom IREB.

Efter kursen ska du kunna:

• Förstå och använda olika metodiker för identifiering och specificering av krav

• Analysera krav samt kvalitetssäkra krav och process

• Förstå roller och ansvar i processen för kravhantering

• Skriva en kravcertifiering för IREB

Kursupplägg

Kursen kombinerar lärarledda genomgångar, diskussioner och praktiska övningar. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterial och examination är på engelska.

Kursen innehåller en stor del teori baserad på IREBs syllabus. Förutom genomgång av teori utför vi praktiska övningar i grupp för att få en djupare förståelse. Kursen innehåller även praktiska förberedelser för IREB certifieringen i formen av individuella examenslika frågor. Eftersom det är en stor mängd information vi går igenom behöver du förbereda dig på långa dagar.

Kurstider:

 • Dag 1: kl 09:00 – 17:00 (inregistrering från 08.30)
 • Dag 2: kl 08:00 – 17:00
 • Dag 3: kl 08:00 – 17:00

Kursens innehåll

Introduktion

 • Vikten av bra kravhantering

Grunder om krav

 • Aktiviteter inom kravhantering
 • Kravhanterarens färdigheter
 • Typer av krav
 • Kvalitetskrav

System och systemgränser

 • System i sin omgivning
 • Systemavgränsning

Kravinsamling

 • Olika källor för krav
 • Hantering av intressenter
 • Tekniker för kravinsamling

Kravdokumentation

 • Typer av kravdokument
 • Naturligt språk för krav
 • Modeller för krav

Kvalitetssäkring av krav

 • Granskning av krav
 • Validering av krav
 • Konfliktlösning

Kravhantering

 • Kravidentifiering
 • Kravspårning
 • Versionshantering
 • Ändringshantering
 • Prioritering

Kravverktyg

 • Kategorier av verktyg
 • För- och nackdelar med verktyg
 • Typiska exempel på verktyg
 • Att välja verktyg

 

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: SV011
Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 19 450 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.