SV001

Ladda ner som PDF

Agil testning

När man jobbar agilt strävar man efter att producera kundnytta och kontinuerligt leverera fungerande funktionalitet till kunden. Kvalitet sätts i fokus och sättet att arbeta på ställer nya krav på testaren och på testmetodiken. I den här kursen varvas teori, övningar och workshops för att fundera på hur det påverkar oss som testare och hur vi på bästa sätt kan medverka till en ökad kvalitet för kunden. Under kursen uppmuntras ett öppet klimat med diskussioner och frågor.

Målgrupp

Personer som jobbar eller kommer att börja jobba med testning i agila projekt och som redan har en grundförståelse för agila utvecklingsmetoder, men vill veta mer om hur testning påverkas och få idéer och tankar om hur testning kan utföras i agila projekt.

Du får lära dig:

Kursen ökar din förståelse för det agila tänkesättet och hjälper dig att stärka din roll som testare i ett agilt team.

Innehåll:

 • Det agila tankesättet
 • Repetition av grunderna i de agila metoderna med en fokus på Scrum
 • Skillnader mellan agila metoder och traditionella metoder
 • Den agila testaren
 • Teamet och testarens roll i teamet
 • Hur påverkas sättet man jobbar med test
 • Att vara ”testledare” i ett Scrum-team
 • Testmetodiker
  • BDD/ATDD
  • Exploratory testing / Session-based testing
  • XP
 • Verktygsstöd
 • Dokumentation
 • Rapportering
 • Hantering av defekter
 • Kravhantering
 • Testning i multi-team och storskaliga projekt
 • Vilka problem finns?

Du får lära dig:

Kursen ökar din förståelse för det agila tänkesättet och hjälper dig att stärka din roll som testare i ett agilt team.

Innehåll:

 • Det agila tankesättet
 • Repetition av grunderna i de agila metoderna med en fokus på Scrum
 • Skillnader mellan agila metoder och traditionella metoder
 • Den agila testaren
 • Teamet och testarens roll i teamet
 • Hur påverkas sättet man jobbar med test
 • Att vara ”testledare” i ett Scrum-team
 • Testmetodiker
  • BDD/ATDD
  • Exploratory testing / Session-based testing
  • XP
 • Verktygsstöd
 • Dokumentation
 • Rapportering
 • Hantering av defekter
 • Kravhantering
 • Testning i multi-team och storskaliga projekt
 • Vilka problem finns?

Kursfakta

Kurs-ID: SV001
Längd: 2 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.