SV006

Ladda ner som PDF

Grundläggande testdesign

Definiera kraven och förstå behoven. Det är förutsättningen för att kunna utforma effektiva tester. Den här kursen ger dig verktyg för att planera, analysera och använda rad olika testtekniker.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har arbetat med test några år, och nu vill fördjupa dina kunskaper om hur man planerar och skapar bra tester.

Förkunskaper

Tidigare erfarenheter inom test och utveckling hjälper dig att relatera kursens innehåll till verkliga situationer i yrkeslivet.

Testdesign handlar om att analysera både kraven och kundernas behov och utforma tester som på ett kostnadseffektivt sätt ger information om produktens kvalitet samt hittar eventuella fel. Den här kursen ger dig förståelse för betydelsen av god testdesign samt praktisk övning i att tillämpa en rad olika testdesigntekniker. Du får en verktygslåda med konkreta tekniker som du kan börja använda direkt i dina egna projekt.

Efter kursen ska du kunna:

  • Välja och kombinera bland olika testdesigntekniker baserat på förutsättningarna
  • Planera testexekveringen genom att skapa testpaket och testkedjor
  • Arbeta med grundläggande utforskande testning

Upplägg
Kursen går först igenom grunderna för ett bra test, olika sätt att skriva testfall och testkartor samt hur man förbereder inför testautomatisering och utforskande testning. Därefter lär du dig en rad testdesigntekniker genom en blandning av teori och praktik. Du får tillfälle att öva på varje teknik och lära dig dess användningsområden och styrkor. Kursmaterial på svenska ingår.

Kursens innehåll

Introduktion till testdesign
Varför behöver vi bra tester?
Kan vi testa allt?
Testdesignerns problem

Analys och design
Från... Läs mer

Testdesign handlar om att analysera både kraven och kundernas behov och utforma tester som på ett kostnadseffektivt sätt ger information om produktens kvalitet samt hittar eventuella fel. Den här kursen ger dig förståelse för betydelsen av god testdesign samt praktisk övning i att tillämpa en rad olika testdesigntekniker. Du får en verktygslåda med konkreta tekniker som du kan börja använda direkt i dina egna projekt.

Efter kursen ska du kunna:

  • Välja och kombinera bland olika testdesigntekniker baserat på förutsättningarna
  • Planera testexekveringen genom att skapa testpaket och testkedjor
  • Arbeta med grundläggande utforskande testning

Upplägg
Kursen går först igenom grunderna för ett bra test, olika sätt att skriva testfall och testkartor samt hur man förbereder inför testautomatisering och utforskande testning. Därefter lär du dig en rad testdesigntekniker genom en blandning av teori och praktik. Du får tillfälle att öva på varje teknik och lära dig dess användningsområden och styrkor. Kursmaterial på svenska ingår.

Kursens innehåll

Introduktion till testdesign
Varför behöver vi bra tester?
Kan vi testa allt?
Testdesignerns problem

Analys och design
Från krav till test
Vad är ett bra test?
Testfall och testkartor
Manuella och automatiserade tester
Utforskande tester och SBTM

Utförande
Genomförandeplan
Testpaket och testkedjor

Riskbaserade testtekniker
Projektfaktorer och riskheuristiker
Fellistor och attacker

Databaserade testtekniker
Ekvivalenspartitioner
Gränsvärdesanalys
Domäntester
Syntaxtester
Data- och tidscykler

Kombinatoriska testtekniker
Basval och 1-vis/2-vis/n-vis täckning
Beslutstabeller och beslutsträd

Tillståndsbaserade testtekniker
Tillståndsgrafer och tillståndstabeller
Enkla övergångar och övergångspar

Användarcentrerade testtekniker
Scenariotester
Såpoperatester

Kursfakta

Kurs-ID: SV006
Längd: 2 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.