SV002

Ladda ner som PDF

ISTQB Advanced Test Manager

Kursen ISTQB Advanced Level Test Manager ger dig verktyg för att kostnadseffektivt kunna hantera komplexa IT projekt, stora IT program, bygga upp eller ansvara för optimeringen av en testverksamhet.

ISTQB Advanced Level Test Manager går igenom planering, ledning, styrning, uppföljning och de olika metoder som krävs för att driva framgångsrika projekt. Du får en effektiv verktygslåda för att möta framtidens utmaningar som testledare eller teststrateg.

Målgrupp

ISTQB Advanced Level Test Manager riktar sig till dig är testledare, testkoordinator eller testchef och vill ha fler verktyg för att hantera olika situationer som kan uppstå i testprojekt.

Förkunskaper

För certifiering i ISTQB Test Manager krävs certifikat på ISTQB Foundation Level. Detta certifikat måste visas upp för tentamensvakt. SSTB rekommenderar genomförd ISTQB-ackrediterad kurs på Advanced Level samt minst tre års erfarenhet av testarbete inom den modul på Advanced Level som tentamen ska skrivas i. Avgift för certifiering tillkommer.

Certifieringsförberedande

ISTQB Advanced Level Test Manager avslutas med en frivillig tentamen som genomförs vid ett senare tillfälle. Kostnaden för certifieringen ingår ej i kurspriset. För kursdeltagare är kostnaden för denna för närvarande 3000 kr exkl. moms. Du kan även delta i certifieringstestet som ”privatist” till priset 3500 kr exkl. moms.

För att genomgå certifieringen behöver du följande:

 • Vara på plats kl. 9.30 (genomgången startar kl. 09.45, då ska alla sitta på sina platser i klassrummet)
 • Medta legitimation att visa upp för tentavakten
 • Medta godkänt intyg på certifiering av ISTQB Foundation att visa upp för tentavakten
 • Tentamen skrivs på engelska om inget annat angivits vid bokningen
 • Ordinarie certtid för ISTQB Advanced Test Manager är 3 timmar, men om du inte har engelska som modersmål utgår 15 extra minuter för varje påbörjad timme, i detta fall blir din tentamens tid 3 timmar 45 min.
 • Hjälpmedel, läs mer på SSTBs hemsida>>
 • Du skriver på papper och penna som finns att tillgå i salen.

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Utbildningen omfattar 5 dagar fördelat på två tillfällen

Efter kursen ska du kunna:

 • Leda testverksamheter
 • Leda testverksamheten i små och medelstora projekt
 • Planera, estimera, följa upp processen och hantera avvikelser från planen
 • Resurssätta testprojektet med rätt personer samt motivera dem i olika situationer
 • Förbättra processer och olika testaktiviteter

Fokus ligger på att kunna applicera teorier i praktiken. Kursen innhåller därför många övningsuppgifter baserade på scenarion från olika typer av branscher och projektstorlekar. För att klara en certifiering behövs kompletterande självstudier.

Innehåll ISTQB Advanced Level Test Manager

Testprocesser
• Grundläggande testaktiviteter
• Standarder och modeller

Test Management
• Kontextanalys och intressentanalys
• Riskbaserad test
• Policy
• Strategi och planering
• Styrning
• Estimering
• Värde
• Metrik
• Rapportering
• Standarder

Granskningar
• Grundläggande principer
• Granskningstyper
• Att introducera granskningar
• Framgångsfaktorer

Hantering av felrapporter
• Livscykeln för en incident
• Informationen i en felrapport
• Mätningar relaterat till incidenter

Optimering av... Läs mer

Utbildningen omfattar 5 dagar fördelat på två tillfällen

Efter kursen ska du kunna:

 • Leda testverksamheter
 • Leda testverksamheten i små och medelstora projekt
 • Planera, estimera, följa upp processen och hantera avvikelser från planen
 • Resurssätta testprojektet med rätt personer samt motivera dem i olika situationer
 • Förbättra processer och olika testaktiviteter

Fokus ligger på att kunna applicera teorier i praktiken. Kursen innhåller därför många övningsuppgifter baserade på scenarion från olika typer av branscher och projektstorlekar. För att klara en certifiering behövs kompletterande självstudier.

Innehåll ISTQB Advanced Level Test Manager

Testprocesser
• Grundläggande testaktiviteter
• Standarder och modeller

Test Management
• Kontextanalys och intressentanalys
• Riskbaserad test
• Policy
• Strategi och planering
• Styrning
• Estimering
• Värde
• Metrik
• Rapportering
• Standarder

Granskningar
• Grundläggande principer
• Granskningstyper
• Att introducera granskningar
• Framgångsfaktorer

Hantering av felrapporter
• Livscykeln för en incident
• Informationen i en felrapport
• Mätningar relaterat till incidenter

Optimering av testprocesser med olika standardramverk
• Testförbättringsprocessen
• Olika testförbättringsramverk

Verktyg och automatisering
• Fördelar kontra kostnader
• Överväganden vid verktygsintroduktion
• Verktygskategorier

Roller, gruppdynamik, motivation, kommunikation

Kursen ISTQB Advanced Level Test Manager är en fördjupningskurs där du får den kunskap som krävs för att arbeta i komplexa IT projekt. Som Test Manager kan det vara du som ansvarar för uppbyggnaden och ledningen av en testverksamhet. ISTQB Advanced Level Test Manager går igenom alla områden du måste behärska för att kunna arbeta som Test Manager. Kursen ISTQB Advanced Level Test Manager avslutas med certifiering.

Kursfakta

Kurs-ID: SV002
Längd: 5 dagar
Pris exkl moms: 33 450 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.