SV010

Ladda ner som PDF

ISTQB Foundation - Certifierad testare

ISTQB Foundation är en kurs som ger dig förståelse för grunderna inom test och kvalitetssäkring av programvara. Du får verktyg och tips som hjälper dig att komma igång med test i din egen organisation.

ISTQB Foundation är en grundkurs där du får lära dig varför test behövs, framgångsfaktorer för testare och testledare och hur en testorganisation kan se ut. Du får också lära dig några beprövade tekniker för att ta fram testfall liksom hur testverktyg kan spara tid och pengar. ISTQB Foundation är fokuserad på certifieringen vilket betyder att kursen till stor del består av genomgång och förklaringar av terminologier. Öppna diskussioner och case studies förekommer i liten skala. 

Målgrupp

Kursen ISTQB Foundation passar dig som nyligen börjat, eller ska börja, arbeta med test, exempelvis testare, testledare och testutvecklare. Den passar även dig som vill få en grundförståelse för test i din roll som projektledare, utvecklingsledare eller kvalitetsansvarig.

Förkunskaper

Inga formella kunskaper krävs. Tidigare erfarenheter inom test eller utveckling kan dock göra det lättare att relatera kursens innehåll till situationer i yrkeslivet.

Certifieringsförberedande

Kursen avslutas med en frivillig tentamen för ISTQB Foundation Certificate in Software Testing. Tentamen görs i slutet av sista utbildningsdagen. Kostnaden för certifieringen ingår ej i kurspriset. För kursdeltagare är kostnaden för närvarande 2500 kr exkl. moms. Du kan även deltaga i ISTQB certifieringstestet som ”privatist” till priset 3000 kr exkl. moms.

För att genomgå certifieringen behöver du följande…

 • Vara på plats kl. 15.30 (genomgången startar kl.15.45, då ska alla sitta på sina platser i klassrummet)
 • Medta legitimation att visa upp för tentavakten
 • Tentamen skrivs på engelska om inget annat angivits vid bokningen
 • Ordinarie certtid är 60 minuter men om du inte har engelska som modersmål utgår 15 extra minuter för varje påbörjad timme, i detta fall blir din tenta tid 75 min.
 • Hjälpmedel, läs mer på SSTBs hemsida>>
 • Du skriver på papper och penna som finns att tillgå i salen

Språk

Kursen hålls på svenska (Kontakta oss om du föredrar engelska).

Kursmaterial

Kursen är på svenska. Kursmaterialet är på engelska.

 • Utförligt text- och bildmaterial
 • Övningar
 • ISTQB:s kursplan
 • ISTQB:s engelska ordlista över testbegrepp
 • SSTB:s engelsk-svenska ordlista över testbegrepp

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Kursen ISTQB Foundation kännetecknas av ett högt tempo och mycket kunskap som ska förmedlas på kort tid. Vi rekommenderar också egenstudier under kursens gång för att tillgodogöra sig kursens innehåll på bästa möjliga sätt samt öka möjligheterna att klara certifieringen (frivillig) kursens sista dag.

Du får lära dig:

• Förstå och motivera för andra vilken nytta test tillför
• Förklara hur testarens och testledarens arbete påverkas praktiskt beroende på
vilken utvecklingsmodell som används i ett projekt
• Använda några grundläggande tekniker för blackbox- och whitebox-testning
• Hjälpa till med att införa nya testverktyg i en organisation

Innehåll ISTQB Foundation

Grunderna inom test
• Varför är test nödvändigt
• Vad är testning
• Sju testprinciper
• Grundläggande testprocess
• Testningens psykologi
• Etiska regler

Testning genom programvarans livscykel
• Utvecklingsmodeller för programvara
• Testnivåer
• Testtyper
• Underhållstestning

Statiska tekniker
• Statiska tekniker och testprocessen
• Granskningsprocess
• Statisk analys med verktyg

Testdesigntekniker
• Testutvecklingsprocessen Läs mer

Kursen ISTQB Foundation kännetecknas av ett högt tempo och mycket kunskap som ska förmedlas på kort tid. Vi rekommenderar också egenstudier under kursens gång för att tillgodogöra sig kursens innehåll på bästa möjliga sätt samt öka möjligheterna att klara certifieringen (frivillig) kursens sista dag.

Du får lära dig:

• Förstå och motivera för andra vilken nytta test tillför
• Förklara hur testarens och testledarens arbete påverkas praktiskt beroende på
vilken utvecklingsmodell som används i ett projekt
• Använda några grundläggande tekniker för blackbox- och whitebox-testning
• Hjälpa till med att införa nya testverktyg i en organisation

Innehåll ISTQB Foundation

Grunderna inom test
• Varför är test nödvändigt
• Vad är testning
• Sju testprinciper
• Grundläggande testprocess
• Testningens psykologi
• Etiska regler

Testning genom programvarans livscykel
• Utvecklingsmodeller för programvara
• Testnivåer
• Testtyper
• Underhållstestning

Statiska tekniker
• Statiska tekniker och testprocessen
• Granskningsprocess
• Statisk analys med verktyg

Testdesigntekniker
• Testutvecklingsprocessen
• Kategorisering av tekniker för testdesign
• Specifikationsbaserade tekniker (black-box)
• Strukturbaserade tekniker (white-box)
• Erfarenhetsbaserade tekniker
• Välja testtekniker

Testledning
• Testorganisation
• Planering och testuppskattning
• Övervakning och styrning av testförloppet
• Konfigurationshantering
• Risk och testning
• Avvikelsehantering

Verktygsstöd vid test
• Olika typer av testverktyg
• Effektivt användande av verktyg: potentiella fördelar och risker
• Införande av ett verktyg i en organisation

Du får ISTQB Foundation e-learning kostnadsfritt

Som deltagare på ISTQB Foundation får du tillgång till hela utbildningen via e-learning. Du går den lärarledda utbildningen som vanligt, men kan studera och repetera online i din egen takt. Det är ett perfekt sätt att bli väl förberedd inför examinationen.

 

 

ISTQB Foundation är en kurs som ger dig en bra bas för att börja arbeta som testare. Med en ISTQB-kurs får du konkreta verktyg som du kan börja använda direkt i ditt arbete. Våra lärare på kursen ISTQB Foundation är erfarna testare som undervisat i många år. De är samtidigt yrkesverksamma som konsulter vilket innebär att de har god förståelse för de utmaningar du möter i ditt arbete. Vi är ackrediterade av SSTB att hålla kursen ISTQB Foundation.

 

 

"quCitat från tidigare deltagareite good informative and valuable information. course instructor and materials were impressive." 
/ en nöjd deltagare 18/10-2016  

Kursfakta

Kurs-ID: SV010
Längd: 3 dagar
Pris exkl moms: 17 950 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 16.30
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.