SV013

Ladda ner som PDF

Prestandatestning av webbapplikationer

Kursen Prestandatestning av webbapplikationer passar dig som är utvecklare eller testare och vill öka din förståelse och dina färdigheter inom framtagning av lasttester och testmiljö för komplexa webbapplikationer.

Prestandatestning av webbapplikationer går igenom grundläggande idéer och principer för lasttestning. Genom praktiska övningar får du lära dig testplanering, design, implementation och genomförande. Kursen finns i tre varianter beroende på testverktyg och val av testplattform: Lasttest med JMeter, MS Visual Studio Ultimate Performance Tester eller HP LoadRunner 11.

Målgrupp

Kursen passar dig som redan arbetar som utvecklare eller testare men vill förstå och tillämpa metoder för prestandatestning av webbapplikationer.

Förkunskaper

Du bör ha förståelse för HTML, HTTP och delvis JavaScript. Om du väljer alternativet MS Visual Studio bör du behärska C# programmering.

Kursmaterial

Materialet är på engelska men läraren pratar svenska.

Kursen Prestandatestning av webbapplikationer går igenom en rad problemställningar med hjälp av teori och praktiska övningar. Övningarna är baserade på ditt val av testverktyg. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterialet finns dock bara på engelska. Hela kursmiljön är förinstallerad och virtualiserad med Windows 7 som körs i Oracle VirtualBox.

Efter kursen ska du kunna

 • Förstå och tillämpa grundläggande idéer och principer för prestandatestning
 • Bedöma och välja rätt testmiljö, verktyg, metoder och implementationsteknik
 • Välja lämplig testdesign, planera och utföra nödvändiga steg för implementation
 • Genomföra testkonfiguration, hantera testdata och utföra testkörningar
 • Utföra korrekt analys av testresultat och sammanfatta i en testrapport

Innehåll Prestandatestning av webbapplikationer

Teori, begrepp och terminologi

 • Varför lasttesta?
 • Testvokabulär och domänkunskap
 • Testförberedelser och testplanering
 • Testval, metodik och kritiska användningsfall
 • Förberedelser av testmiljö

Principer och praktik för testutvecklingen

 • Testplan och testuppbyggnad
 • Testutvecklingsmetodik: scenarioinspelning och kodning
 • ... Läs mer

Kursen Prestandatestning av webbapplikationer går igenom en rad problemställningar med hjälp av teori och praktiska övningar. Övningarna är baserade på ditt val av testverktyg. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterialet finns dock bara på engelska. Hela kursmiljön är förinstallerad och virtualiserad med Windows 7 som körs i Oracle VirtualBox.

Efter kursen ska du kunna

 • Förstå och tillämpa grundläggande idéer och principer för prestandatestning
 • Bedöma och välja rätt testmiljö, verktyg, metoder och implementationsteknik
 • Välja lämplig testdesign, planera och utföra nödvändiga steg för implementation
 • Genomföra testkonfiguration, hantera testdata och utföra testkörningar
 • Utföra korrekt analys av testresultat och sammanfatta i en testrapport

Innehåll Prestandatestning av webbapplikationer

Teori, begrepp och terminologi

 • Varför lasttesta?
 • Testvokabulär och domänkunskap
 • Testförberedelser och testplanering
 • Testval, metodik och kritiska användningsfall
 • Förberedelser av testmiljö

Principer och praktik för testutvecklingen

 • Testplan och testuppbyggnad
 • Testutvecklingsmetodik: scenarioinspelning och kodning
 • Återanvändning, strukturering och anpassning
 • Statiska och dynamiska parametrar
 • Hantering av virtuella användare
 • Testvalidering och felhantering
 • Tidshantering: verklig och simulerad betänketid

Exekvering av testfall

 • Testfallfördelningar och testfallmix
 • Belastningsmönster
 • Testvaraktighet samt uppstart- och avslutningsfas
 • Parameterhantering för test- och användardata

Resultatanalys och testrapport

 • Metodik och verktyg för resultatanalys
 • Verktygsstöd för rapportering
 • Presentation av testresultat

 

Kursfakta

Kurs-ID: SV013
Längd: 3 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.