T1832

Ladda ner som PDF

TDD – Testdriven utveckling

Processen för testdriven utveckling (TDD) är att man först tar fram ett testfall som fallerar. Nästa steg är att implementera tillräckligt med kod för att testet inte längre fallerar. Efter det går man igenom designen och koden för att säkerställa att den är enklast möjliga. Är den inte det, så uppdaterar man koden utan att ändra vad koden gör, vilket kallas ”refaktorering” (refactoring på engelska). På så sätt säkerställer de testfall man har att man kan ändra koden utan att påverka på funktionaliteten på oväntade sätt.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som vill kunna utveckla bättre kod fortare.

Förkunskaper

Du bör ha viss vana vid mjukvaruutveckling i allmänhet och C++-programmering i synnerhet.

Kursmaterial

Utbildningsmaterialet är skrivet på engelska. Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Vi fortsätter sedan med ett nytt varv, test – implementation – refaktorering.

Fördelarna med arbetssättet är att:

 • Ett test beskriver vad som skall göras medan implementationen beskriver hur det ska göras. Testerna blir specifikationer skrivna i programmeringsspråk.
 • Eftersom testet skrivs innan koden implementeras så blir designen av gränssnittet gjord utifrån användarens synvinkel, istället för hur implementationen är gjord.
 • Man säkerställer att testerna verkligen skrivs, vilket kan vara svårt att säkerställa om man tar fram testerna i efterhand. Det ger också en hög kodtäckningsgrad jämfört med om man skriver testfallen i efterhand. Det är ofta svårt att motivera sig i efterhand att skriva testfall för kod som fungerar.

Med Testdriven utveckling får man underlag för automatiserad testning, vilket ofta är en kritisk framgångsfaktor. Med testautomatisering kan man enkelt och tryggt ändra i befintlig kod utan att riskera att man får oväntade effekter i senare utvecklingsfaser eller i produktionsmiljö. Testerna definierar vad som är ett korrekt beteende, ändrar man något som går utanför det, märker man det direkt.

Innehåll

I utbildningen... Läs mer

Vi fortsätter sedan med ett nytt varv, test – implementation – refaktorering.

Fördelarna med arbetssättet är att:

 • Ett test beskriver vad som skall göras medan implementationen beskriver hur det ska göras. Testerna blir specifikationer skrivna i programmeringsspråk.
 • Eftersom testet skrivs innan koden implementeras så blir designen av gränssnittet gjord utifrån användarens synvinkel, istället för hur implementationen är gjord.
 • Man säkerställer att testerna verkligen skrivs, vilket kan vara svårt att säkerställa om man tar fram testerna i efterhand. Det ger också en hög kodtäckningsgrad jämfört med om man skriver testfallen i efterhand. Det är ofta svårt att motivera sig i efterhand att skriva testfall för kod som fungerar.

Med Testdriven utveckling får man underlag för automatiserad testning, vilket ofta är en kritisk framgångsfaktor. Med testautomatisering kan man enkelt och tryggt ändra i befintlig kod utan att riskera att man får oväntade effekter i senare utvecklingsfaser eller i produktionsmiljö. Testerna definierar vad som är ett korrekt beteende, ändrar man något som går utanför det, märker man det direkt.

Innehåll

I utbildningen går vi igenom:

Grunderna i testdriven utveckling

 • Vad innebär testdriven utveckling
 • Enhetstestning och ramverk

Testning i C++

 • Enhetstestning i C++ och Boost.Test
 • Google Test testbibliotek och hur det används för att skriva enhetstester i C++.
 • Ramverk för ”mocking” i C++

Mer om testdriven utveckling

 • Best practice för enhetstestning och testdriven utveckling
 • Att hålla testfallen rena
 • Fördjupning i faktorering
 • Att arbetat med ”legacy” kod
 • Genomgång av några exempelprogram och hur man utvecklar dem med hjälp av TDD i C++-miljö.

Kursfakta

Kurs-ID: T1832
Längd: 2 dagar
Pris exkl moms: 20 450 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00

Frågor om kursen?

Har du frågor om kursens innehåll, leveransdatum/ort eller behöver en företagsanpassad variant? Fyll i formuläret nedan!


Kan betalas med:
TRAINING CARD

Ort och datum

Stockholm
26 mar-27 mar
Boka nu!
4 jun-5 jun
Boka nu!
Göteborg
26 mar-27 mar
R
Boka nu!
4 jun-5 jun
R
Boka nu!
Cloud Access
i Läs mer

Delta på kursen från ditt hem, jobb eller annan plats.

26 mar-27 mar
Boka nu!
4 jun-5 jun
Boka nu!

Tipsa