SV014

Ladda ner som PDF

Testautomatisering

Kursen Testautomatisering ger insikter och idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk, och passar dig som är applikationsutvecklare eller testare med erfarenhet av utveckling.

Varför testautomatisering? Vilka val och möjligheter finns och hur kan vi effektivt återanvända och specialisera existerande komponenter för teststrukturer? Kursen går igenom hela bredden av frågeställningar och ger dig verktyg för att arbeta med testautomatisering. Genomgångarna handlar bland annat om möjlig arkitektur för ett komplett, strukturerat och robust testramverk.

Målgrupp

Kursen Testautomatisering passar dig som redan är applikationsutvecklare eller testare och vill fördjupa din förståelse och få nya idéer inom framtagning av automatiserad testmiljö och testramverk.

Förkunskaper

Förkunskaper och erfarenheter inom strukturerad utveckling i nivå med kursen SV015 Programmering för testare och T1222 Beginning C#, du behöver dock inte vara specialist i detta utvecklingsspråk.

Kursmaterial

Materialet är på engelska men läraren pratar svenska.

Testautomatisering består av två dagar och bygger på såväl teori som praktiska övningar. Den praktiska delen behandlar lösningar med C#, Python och Ruby. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterialet finns dock bara på engelska. Hela kursmiljön är förinstallerad på en Oracle VirtualBox som körs på Windows 7.

Efter kursen ska du kunna

 • Förstå och tillämpa grundläggande idéer och principer för testautomatisering
 • Bedöma och välja rätt testmiljö, verktyg, metoder och implementationsteknik
 • Välja lämplig testdesign och nödvändiga steg för implementation
 • Genomföra testkonfiguration, hantera testdata och integration med andra verktyg

Förberedelser, principer och idéer

 • Varför testautomatisering?
 • Övergripande krav och behov
 • Grafiska applikationer: utmaningar, svårigheter och lösningar
 • Tekniska förberedelser
 • Implementationsplattform och utvecklingsspråk
 • Verktygsstöd och komponentbibliotek
 • Open source eller kommersiella lösningar

Övergripande och grundläggande arkitektur

 • Metodik för hierarkisk och strukturerad testuppbyggnad
 • Design och implementation av testtyper
 • Testmetoder, klasser och sviter
 • Testautomatisering består av två dagar och bygger på såväl teori som praktiska övningar. Den praktiska delen behandlar lösningar med C#, Python och Ruby. Undervisningen är på svenska eller engelska. Kursmaterialet finns dock bara på engelska. Hela kursmiljön är förinstallerad på en Oracle VirtualBox som körs på Windows 7.

  Efter kursen ska du kunna

  • Förstå och tillämpa grundläggande idéer och principer för testautomatisering
  • Bedöma och välja rätt testmiljö, verktyg, metoder och implementationsteknik
  • Välja lämplig testdesign och nödvändiga steg för implementation
  • Genomföra testkonfiguration, hantera testdata och integration med andra verktyg

  Förberedelser, principer och idéer

  • Varför testautomatisering?
  • Övergripande krav och behov
  • Grafiska applikationer: utmaningar, svårigheter och lösningar
  • Tekniska förberedelser
  • Implementationsplattform och utvecklingsspråk
  • Verktygsstöd och komponentbibliotek
  • Open source eller kommersiella lösningar

  Övergripande och grundläggande arkitektur

  • Metodik för hierarkisk och strukturerad testuppbyggnad
  • Design och implementation av testtyper
  • Testmetoder, klasser och sviter
  • Återanvändning, specialisering och anpassning
  • Befintliga verktyg för GUI-manipulation
  • Hantering av test setup och återställning
  • Testkonfiguration och hantering av testdata

  Implementation och praktiska övningar

  • Alternativa implementationer: C#, Python och Ruby
  • Utvecklingsmiljö, verktyg och komponentbibliotek
  • Implementationsträning: exempel och övningar
  • Kodningsregler och implementationsmetodik
  • Felsökning och testvalidering
  • Integration med CI-system

   

   

Kursfakta

Kurs-ID: SV014
Längd: 2 dagar
Pris exkl moms: 16 450 kr
Inregistrering: 09.00
Kursstart: 09.30
Kursslut (ca): 17.00
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.