SV009

Ladda ner som PDF

Tillämpad testledning

Kursen Tillämpad testledning går igenom och belyser de olika aktiviteter en testledare förväntas ansvara för. Detta ansvar inkluderar framtagning av teststrategi, tidsuppskattning, utvärdering av kvalitetsfaktorer, progress- och statusrapportering samt hur de bäst hanteras.

Tillämpad testledning passar dig som vill lära dig mer om testledning och de utmaningar man kan ställas inför. Kursen går även igenom kommunikation och att leda en grupp. Detta förbereder dig inför rollen som testledare eller stärker den om du redan har viss erfarenhet. Syftet är att du på ett säkert sätt ska kunna argumentera för hur du lägger upp arbetssättet för gruppen och de resultat ni producerar.

Målgrupp

Kursen Tillämpad testledning riktar sig till dig som har några års erfarenhet av test och vill ta steget vidare till testledare, eller vill lära dig mer om testledning i olika typer av projekt och utöka din verktygslåda.

Förkunskaper

Du bör ha arbetat ett antal år med test av olika slag, gärna i olika typer av projekt. Alternativt har du en gedigen teoretisk bakgrund om testprocesser och test i allmänhet.

Tillämpad testledning bygger på en kombination av lärarledda genomgångar och diskussioner. Ett antal praktiska övningar ingår också för att omsätta den nya kunskapen i praktiken samt för att skapa diskussionsunderlag. Undervisningen är på svenska.

Innehåll Tillämpad testledning

Projekt och processer
• Olika syn på test
• Utvecklingsmodeller
• Processer
• Testroller
• Organisationen

Teststrategi och planering
• Definition av testpolicy
• Framtagning av teststrategier
• Planering av testprojekt
• Tidsuppskattningar
• Riskhantering

Testdesign och genomförande
• Beslut om vad som ska testas
• Designa testfall
• Detaljplanering
• Testutförande
• Felhantering

Mätningar och uppföljning
• Statusrapportering
• Mätningar och GQM
• Avslutskriterier
• Testrapporten

Testledaren
• Rollen som testledare
• Ledarskapet
• Kommunikation
• Förändringsarbete

 

Tillämpad testledning bygger på en kombination av lärarledda genomgångar och diskussioner. Ett antal praktiska övningar ingår också för att omsätta den nya kunskapen i praktiken samt för att skapa diskussionsunderlag. Undervisningen är på svenska.

Innehåll Tillämpad testledning

Projekt och processer
• Olika syn på test
• Utvecklingsmodeller
• Processer
• Testroller
• Organisationen

Teststrategi och planering
• Definition av testpolicy
• Framtagning av teststrategier
• Planering av testprojekt
• Tidsuppskattningar
• Riskhantering

Testdesign och genomförande
• Beslut om vad som ska testas
• Designa testfall
• Detaljplanering
• Testutförande
• Felhantering

Mätningar och uppföljning
• Statusrapportering
• Mätningar och GQM
• Avslutskriterier
• Testrapporten

Testledaren
• Rollen som testledare
• Ledarskapet
• Kommunikation
• Förändringsarbete

 

Kursfakta

Kurs-ID: SV009
Längd: 2 dagar
Pris exkl moms: 16 450 kr
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.